Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult Zolana Sonotherápia Centrum Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-36/2010. ügyszámon eljárást indított a Zolana Sonotherápia Centrum Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. április 7-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Zolana Sonotherápia Centrum Kft-vel szemben, mert nevezett vállalkozás a Sonomat 4000 készüléknek, ill. a készülékkel végzett kezelésnek betegségeket megelőző, -kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatásokat tulajdonít többek között az Interneten (például a www.sonoterapia.hu , www.erszukulet.biz , www.ujbudainfo.neet.hu honlapokon), továbbá sajtótermékekben (például Budapesti Újság, Helyi Téma) és ezáltal olyan tájékoztatásokat tett közzé, amelyek vélhetően szakmailag nem kellően megalapozottak, illetve valószínűsíthetően nem igazolhatóak.

Az eljárás alá vont vállalkozás fenti magtartásával a 2008. szeptember 1-jével kezdődően közzétett tájékoztatások tekintetében feltételezhetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) Mellékletének 17. pontjában foglaltakat és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. április 20.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu