Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a TEVA Magyarország Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-30/2010. ügyszámon eljárást indított a TEVA Magyarország Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezésének feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. március 29-én versenyfelügyeleti eljárást indított a TEVA Magyarország Zrt-vel szemben, mert az általa forgalmazott Zuccarin étrend-kiegészítő készítmény népszerűsítésére szolgáló kereskedelmi kommunikációiban valószínűsíthetően szakmailag nem kellően megalapozott állításokat tesz közzé a készítmény -negatív kalória- tartalmára, továbbá arra vonatkozóan, hogy a készítmény csökkenti a kalóriák felszívódását és segíti a fogyást.

Az eljárás alá vont vállalkozás fenti magatartásával feltételezhetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-a (1) bekezdésének b) pontját, és ezzel vélhetően megsértette az Fttv. 3. §-a (1) bekezdésének rendelkezéseit, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éhf.) 10. §-a (2) bekezdése b) pontját.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. április 8.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu