Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-117/2009. ügyszámon eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. szeptember 18-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Vodafone ) ellen, mert nevezett vállalkozás a "Nyári SMS promóció" elnevezésű játékával kapcsolatban folytatott kereskedelmi gyakorlata

  • a fogyasztókat megtévesztheti, mivel a játék lényegéről, továbbá a játékban való részvétel feltételeiről - mint a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információkról - a kereskedelmi gyakorlata során nem nyújt megfelelő tájékoztatást, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetheti, amelyet egyébként nem hozott volna meg;

  • a fogyasztó számára a játékkal kapcsolatban nagyszámú sms küldése révén az abban való részvételre (ezáltal pedig folyamatos emelt díjas sms küldésre) hív fel, amely a fogyasztókkal szemben agresszívnak minősülhet, mivel a fogyasztó zavarása révén - az adott helyzetben jelentősen korlátozhatja, vagy alkalmas arra, hogy jelentősen korlátozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott döntés meghozatalára, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetheti, amelyet egyébként nem hozott volna meg;

  • olyan hamis benyomást kelthet, hogy a fogyasztó meghatározott cselekmény megtétele révén (egyetlen sms küldése) részt vehet a nyereményjátékban (és ezáltal akár megnyerheti a balatoni nyaralót, illetve a 60 álomnyaralás egyikét), miközben valójában a nyereményjátékban való részvétel a fogyasztó számára meghatározott pénzösszeg megfizetéséhez vagy költségek viseléséhez kötött (legalább még egy helyes választ tartalmazó sms).

A fenti magatartással a Vodafone valószínűsíthetően - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) az Fttv. melléklete 31. pontja, illetve 6-8. §-ának rendelkezéseinek megvalósításával - megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed a Vodafone "Nyári SMS promóció"-ra vonatkozó teljes kereskedelmi gyakorlatára, a vizsgálattal érintett időtartam 2009. július 13-tól 2009. szeptember 18-ig terjed.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 45 nunkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. december 1.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu