Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az EXPENT BUSSINES CLUB Ingatlanforgalmazó és Pénzügyi Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-091/2009. ügyszámon eljárást indított az EXPENT BUSSINES CLUB Ingatlanforgalmazó és Pénzügyi Kft. ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. június 24-én versenyfelügyeleti eljárást indított az EXPENT BUSSINES CLUB Ingatlanforgalmazó és Pénzügyi Kft. ellen, mert az általa nyújtott "30 napig ingyen hirdetheti ingatlanát honlapunkon!" szlogennel jelzett szolgáltatás igénybevételének feltételeit - mint a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges és ezért jelentős információkat - az általa üzemeltetett www.ingatlandepo.com és www.ingatlanbazar.com honlapokon a kereskedelmi gyakorlata során elrejti, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás fogyasztók számára nyújtott teljes tájékoztatási gyakorlatának vizsgálatára 2008. október 1-jétől a vizsgálat megindításának időpontjáig, azaz 2009. június 24-ig.

Az eljárás alá vont vállalkozás a fenti magatartása révén valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. augusztus 5.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu