Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult az Auchan Magyarország Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Kvj-90/2009. ügyszámon eljárást indított az Auchan Magyarország Kft. ellen a beszállítóval szembeni jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. július 7-én az Auchan Magyarország Kft. ellen a kereskedelemről szóló szerint a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedőnek a Kertv. 7. §-ának (1)-(2) bekezdései szerinti beszállítóval szembeni jelentős piaci erővel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt. Az eljárást a GVH a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben (továbbiakban: Tpvt.) foglalt eljárási szabályok alkalmazásával végzi oly módon, hogy eljárásaiban a Tpvt. 21. §-ának, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának megsértése esetén irányadó rendelkezéseket alkalmazza.

A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) észlelte, hogy az Auchan Magyarország Kft. a beszállítóival való kapcsolatában a Kertv. hatályba lépését követően egyes beszállítóknak küldött, az ÁFA emelés árkülönbözetének beszállítókra áthárítását előíró körlevelei olyan fenyegetésre és más gazdasági jellegű retorzióra utaló magatartást alkalmaz, mely sértheti a Kertv. 7. §-a (1) bekezdését, illetve (2) bekezdésének egyes pontjait. Azon belül is különösen az, hogy az Auchan körlevelében olyan felhívásokkal fordult a beszállítóikhoz, amelyekben az ÁFA emelés mértékét 1-5%-kal meghaladó tartós, illetve időleges árcsökkentés nyújtására szólította fel őket, ami kapcsán felmerül a bekezdés c) pontjának megsértése. A fentieken túl a GVH arról is értesült, hogy az Auchan egyes beszerzői által írt körlevelekben előírt kedvezmények megadását azzal nyomatékosították, hogy az ÁFA változások következtében várható forgalomcsökkenés elkerülése érdekében kilátásban helyezték bizonyos feltételek bekövetkezése eseten egyes termék forgalmazásának megszüntetését, kilistázását, ami alapján valószínűsíthető a bekezdés g) pontjának sérelme.

A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. július 21.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu