Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Hippocampus-BRT Kft., a Eni-Med Magyarország Bioinformatikai Kft. és az Europa Utazásinformációs Központ Bt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-062/2009. ügyszámon eljárást indított a Hippocampus-BRT Kft., a Eni-Med Magyarország Bioinformatikai Kft. és az Europa Utazásinformációs Központ Bt. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. május 7-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Hippocampus-BRT Kft., az Eni-Med Magyarország Bioinformatikai Kft. és az Europa Utazásinformációs Központ Bt. ellen ellen, mert nevezett vállalkozások által gyártott és forgalmazott Mobil Cell-Com, Lenyo, BioXline Fractal és L.I.F.E. Sytem készülékeknek, illetve a készülékekkel végzett kezeléseknek betegségeket megelőző, -kezelő, betegség tüneteinek enyhítésére szolgáló hatásokat tulajdonítanak többek között a honlapjukon, és más életmód magazinban. Ezen kívül olyan tájékoztatásokat tesznek közzé, amelyek vélhetően szakmailag nem kellően megalapozottak, illetve nem igazolhatóak. A fenti hatások továbbá csak orvostechnikai eszköznek tulajdoníthatóak, így a kifogásolt magatartás vélhetően sértheti a tisztességtelen piaci magatartás.

Az eljárás alá vontak e magtartásukkal a 2008. szeptember 1. után közzétett tájékoztatásokban valószínűsíthetően megvalósították a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) Mellékletének 17. pontjában foglaltakat és ezzel megsértették az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. június 24.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu