Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Törley Pezsgőpincészet Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-023/2009. ügyszámon eljárást indított a Törley Pezsgőpincészet Kft. ellen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. február 17-én a Törley Pezsgőpincészet Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-ának (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt tilalmak feltételezett megsértése miatt.

A versenyhatóság észlelte, hogy fent nevezett vállalkozás az általa forgalmazott Angelli Cherry termékhez kapcsolódó marketingkommunikációs kampányban/kampányokban használt reklámeszközökön olyan állításokat alkalmaz, melyeket valószínűsíthetően nem tud igazolni.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. május 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu