Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Nitrogénművek Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-051/2009. ügyszámon eljárást indított a Nitrogénművek Zrt. ellen a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. április 17-én a Nitrogénművek Zrt. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 21. §-ában foglalt gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt. A feltételezett jogsértés valószínűsíthetően befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet, ezért a nemzeti versenyjog mellett a GVH és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 82. cikkét is alkalmazza az eljárásban.

A GVH rendelkezésére álló információk szerint az eljárás alá vont a 2007/2008-as időszakban indokolatlan mértékben emelte árait, kereskedelmi tevékenységében kihasználta piaci helyzetét. Piaci helyzete alkalmas arra, hogy a piac többi szereplőjének - melyek elsősorban import termékek forgalmazói - tevékenységét, gazdasági döntéseit befolyásolja.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. április 24.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu