Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Nakatomi Digital Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-042/2009. ügyszámon eljárást indított a Nakatomi Digital Kft. ellen az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. március 23-án a potenciális vevőit a Yellow Pages országos szakmai telefonkönyv alapján megkereső Nakatomi Digital Kft. ellen, mert nevezett vállalkozás megrendelés nélkül küld csomagot, majd annak tartalmára vonatkozóan irreálisan magas árat követel - az állítása szerint - a telefonos marketing során létrejött szóbeli szerződés alapján. Jelen versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás által az üzletfelek számára 2006. április 1-től a vizsgálat megindításának időpontjáig nyújtott tájékoztatási gyakorlatának vizsgálatára.

A Nakatomi Digital Kft. fenti magatartásával valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 10. §-a rendelkezéseit, miszerint tilos az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása. Ilyen módszernek minősül különösen, ha olyan körülményeket teremtenek, amelyek jelentősen megnehezítik az áru, illetve az ajánlat valós megítélését, más áruval vagy más ajánlattal történő tárgyszerű összehasonlítását.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. április 20.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu