Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az OBI ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-038/2009. ügyszámon eljárást indított az OBI Hungary Retail Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. március 9-én versenyfelügyeleti eljárást indított az OBI Hungary Retail Kft. (OBI) ellen, mert az eljárás alá vont vállalkozás 2008. december 4-24. között érvényes katalógusában meghirdetett termékeket nem szolgáltatta megfelelő időtartamig és mennyiségben. A versenyhatósághoz beérkezett jelzések alapján ezen probléma több termék és üzlet esetében is felmerült, így valószínűsíthető, hogy az eljárás alá vont alapos okkal feltételezhetné az áruk szolgáltatásának nehézségeit.

A vizsgálat kiterjed a vállalkozás teljes készletezési gyakorlatára, különös tekintettel a 2008. december 4-24. között érvényes katalógusban található Nordmann King dús hatású műfenyő (PVC ágakkal) különböző méreteire.

Az OBI fent ismertetett magatartásával valószínűsíthetően megvalósította az Fttv. 3.§-ának (4) bekezdése szerinti melléklete 5. pontjának rendelkezéseit és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. március 18.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu