Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a BudaMédia Rózsadomb Reklámszervező Kft. és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkomrányzat ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) VJ-027/2009. ügyszámon eljárást indított a BudaMédia Rózsadomb Reklámszervező Kft. (BudaMédia Rózsadomb Kft.) és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata ellen versenykorlátozó megállapodás tilalmának, valamint a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. február 25-én a BudaMédia Rózsadomb Kft. és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 11. §-ában foglalt versenykorlátozó megállapodás tilalmának, valamint a Tpvt. 21- §-ában foglalt gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Fővárosi Bíróság 2009. január 9-én hozott végzésével a versenyhatóság végzéseit hatályon kívül helyezte, egyben kötelezte, hogy a Tpvt. 11. § és Tpvt. 21. § rendelkezéseiben foglaltak feltételezett megsértése miatt a versenyfelügyeleti eljárást harminc napon belül rendelje el.

A Fővárosi Bíróság döntése szerint ugyanis a GVH-nak versenyfelügyeleti eljárásban kell megvizsgálnia a BudaMédia Rózsadomb Kft. és a Budapest II. kerületi Önkormányzata által kötött reklám-rendszergazdai feladatok ellátására szóló kizárólagos, hosszú távú szerződést, mely alkalmas lehet a versenytársak kiszorítására a reklámberendezés kihelyezés piacáról. A kizárólagos szerződés következtében ugyanis harmadik vállalatok reklámberendezés kihelyezési kérelmét az önkormányzat a szerződésre hivatkozva visszautasítja, a BudaMédia Rózsadomb Kft-nek pedig nincs joga közterület-használati engedélyt kiadni.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2008. március 12.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu