Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Raiffeisen Bank Zrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-025/2009. ügyszámon eljárást indított a Raiffeisen Bank Zrt. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. február 23-án a Raiffeisen Bank Zrt. ellen a 2008. szeptember 1-jét megelőző időszakot illetően a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8-10. §-aiban, majd a 2008. szeptember 1-jével kezdődő időszakot illetően a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6., 7. §-aiban foglalt tilalmak feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. által 2006. május 30-tól kezdődően kibocsátott Raiffeisen Trend kötvénysorozatának tagjai tekintetében

  • az aukciós kibocsátást követő eladási és vételi tranzakció előtt az eladási és vételi nettó, illetve bruttó árfolyam valószínűsíthetően nem volt megismerhető a fogyasztók számára annak ellenére, hogy fogyasztói tájékoztatókban a következő olvasható: "Amennyiben a kötvény lejárata előtt szüksége van a befektetett összegre, a napi árjegyzésnek köszönhetően bármikor értékesítheti kötvényeit", továbbá

  • a fogyasztók számára készített egyenlegértesítőben szereplő értékelési árfolyam adatok nem az egyenlegértesítő időpontjában érvényes árfolyamot tartalmazzák.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. március 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu