Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Magyar Telekom Nyrt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-22/2009 ügyszámon eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt. ellen a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. február 19-én a Magyar Telekom Nyrt. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 21. §-ában foglalt gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt. A feltételezett jogsértés valószínűsíthetően befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet, ezért a nemzeti versenyjog mellett a GVH az Európai Közösséget létrehozó szerződés 82. cikkét is alkalmazza az eljárásban.

A versenyhatóság rendelkezésére álló információk szerint az eljárás alá vont vállalkozás a szélessávú helyhez kötött (DSL, illetve kábelhálózati) és mobil internet szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó kedvezményes feltételekkel nyújtott szolgáltatás csomagjaival, a szélessávú helyhez kötött internet szolgáltatási piacon valószínűsíthetően meglévő gazdasági erőfölényes helyzetére építve, akadályozhatja versenytársai piacra lépését, illetve piacon való maradását.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. március 10.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu