Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás az AVON ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-024/2009. ügyszámon eljárást indított az AVON COSMETICS HUNGARY Kozmetikai Cikk Kereskedelmi Kft. ellen a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. február 19-én az AVON COSMETICS HUNGARY Kozmetikai Cikk Kereskedelmi Kft. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) III. fejezetében, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 6. §-ának (1) bekezdés b) pontjában foglalt tilalmak feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy az AVON COSMETICS HUNGARY Kozmetikai Cikk Kereskedelmi Kft. egyes, általa forgalmazott termékekhez kapcsolódóan a marketingkommunikációs kampányban/kampányokban használt reklámeszközökön olyan állításokat alkalmaz, melyeket valószínűsíthetően nem tud igazolni:

Az eljárás alá vont vállalkozás fenti magatartása révén valószínűsíthetően megsértette a 2008. szeptember 1-jét megelőző időtartam tekintetében a Tpvt. III. fejezetében foglalt rendelkezéseket, valamint a 2008. szeptember 1-jével kezdődő időtartam tekintetében az Fttv. 6. §-ának (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseket.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. március 4.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu