Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a JÉCSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal VJ/0001/2009 ügyszámon eljárást indított a JÉCSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. január 9-én a JÉCSAI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 21. §-ában foglalt gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH észlelte, hogy a Szigetszentmiklósi Református Egyházközség tulajdonában álló, köztemetői funkciót is ellátó temetőt üzemeltető eljárás alá vont a temetőüzemeltetéssel összefüggésben-, valamint a temetkezési szolgáltatókkal szembeni díjalkalmazása kapcsán tanúsított magatartásával valószínűsíthetően megsértette a Tpvt. 21. §-át, különösen annak a), f), és j) pontját, mely szerint tilos gazdasági erőfölénnyel visszaélni, így különösen az üzleti kapcsolatokban - ideértve az általános szerződési feltételek alkalmazásának esetét is - tisztességtelenül vételi vagy eladási árakat megállapítani, vagy más módon indokolatlan előnyt kikötni, vagy hátrányos feltételek elfogadását kikényszeríteni; az árú szolgáltatását, átvételét más árú szolgáltatásától, átvételétől, továbbá a szerződéskötést olyan kötelezettségek vállalásától függővé tenni, amelyek természetüknél fogva, illetve a szokásos szerződési gyakorlatra figyelemmel nem tartoznak a szerződés tárgyához; a versenytárs számára indokolatlanul hátrányos piaci helyzetet teremteni, vagy gazdasági döntéseit indokolatlan előny szerzése céljából befolyásolni.

A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. január 23.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu