Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2016. március 1-jei hatállyal kinevezte Dudra Attilát a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának tagjává. A Versenytanács-tagok kinevezése hat évre szól.

A Versenytanács törvényben meghatározott feladatokat lát el: meghozza a versenyfelügyeleti eljárásokat érdemben lezáró döntéseket és elbírálja a vizsgálók – versenyfelügyeleti eljárás során hozott – végzései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket. A Versenytanács munkáját a Versenytanács elnöke – aki egyben a GVH egyik elnökhelyettese is – szervezi és irányítja, az egyes ügyeket az elnök által kijelölt három-, vagy öttagú versenytanács bírálja el. A Versenytanács tagjai – versenyfelügyeleti feladataik mellett – közreműködnek a GVH versenypártolási és a versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is.

A Versenytanács elnöke és tagjai döntéshozataluk során függetlenek, a jogszabályok alapján, ám meggyőződésüknek megfelelően döntenek, döntéseikkel összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók. A Versenytanács döntéseivel szemben bírói felülvizsgálat kérhető.

Dudra Attila 2000-ben végzett a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán, majd 2004-ben a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán jogi szakoklevelet szerzett. Az egyetem elvégzését követően 2001 márciusában, vizsgálóként kezdte pályafutását a Versenyhivatalban. Az elmúlt 15 évben több szervezeti egységen, különböző munkakörökben szerzett tapasztalatot a GVH-ban: 2012-ig az infokommunikációs és hálózatos iparágak szakértőjeként dolgozott, vizsgálói, illetve vezetői pozíciókban; versenytanács-tagi kinevezése előtt 4 évig pedig a Fúziós Irodát vezette. A GVH képviseletében tagja az Európai Versenyhatóságok Hálózata Fúziós Munkacsoportjának.

Budapest, 2016. február 17.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban