A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ügyintézési határidejét is érinti a 2016. január 1-jével hatályba lépő, közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítás.

Az új rendelkezés szerint 8 napon belül kell döntést hozni a két hónapnál rövidebb ügyintézési határidővel elbírálandó ügyekben (ún. sommás eljárásokban), így a versenytörvény alapján alkalmazott, ún. egyszerűsített fúziós eljárásokban is.

A GVH egyszerűsített eljárásban dönt egy fúzió engedélyezéséről, ha a tranzakció nyilvánvalóan nem jár a verseny jelentős mértékű csökkenésével az érintett piacon. Az ilyen eljárások elintézésének határideje 2014. július 1-jétől már 30 napra csökkent (a korábban érvényes 45 napról) a versenytörvény módosításával. A GVH az ilyen eljárásokban többnyire már tavaly is a jelenlegi törvényi kereteknél rövidebb idő alatt hozta meg döntéseit (a 2015. évben az egyszerűsített eljárások tényleges, átlagos, nettó – azaz a hiánypótlások törvény alapján kieső napjai nélkül számított – elintézési ideje 20 nap alá csökkent).

A GVH hangsúlyozza, hogy a 8 napon belüli döntéshozatalra csak akkor van lehetőség, ha az ügyfelek a fúziós kérelmet hiánytalanul nyújtják be, így ezen eljárástípus igénybevételének lehetősége jelentős részben rajtuk múlik. A kérelmezők által benyújtott adatok teljessége és megbízhatósága, a kérelem benyújtására szolgáló űrlap hiánytalan kitöltése így érdemben befolyásolja az ügyintézési időt.

Felértékelődik a fúziós eljárásokban 2012 óta biztosított előzetes egyeztetés jelentősége is, hiszen a megfelelően előkészített (különösen az űrlaptervezet alapján induló) előzetes egyeztetésekkel érdemben csökkenthető hiánypótlások szükségessége a későbbi eljárásokban. Az előzetes egyeztetések szabályait a GVH 4/2014 sz. közleménye tartalmazza.

A GVH alapvetően az indokolás nélküli, ún. egyszerűsített döntések esetében lát lehetőséget a sommás eljárás alkalmazására. E döntéstípusok tették ki 2015-ben az összes fúziós ügy harmadát.

A GVH szerint ez az új eljárástípus jól illeszkedik abba az intézkedéssorozatba (pl. önálló fúziós iroda létrehozása, új kérelmes űrlap, kérelem benyújtása előtti egyeztetés lehetősége, egyszerűsített döntés), amelyet a hivatal az elmúlt években indított a fúziók gyorsabb és hatékonyabb engedélyezése érdekében.

Budapest, 2016. január 4.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban