A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy a LIGA TV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mobil közvetítési szolgáltatási üzletága (Üzletág) az ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. (AH) részévé váljon.

Az Üzletág elsősorban mobil eszközökkel történő sport és kulturális esemény-közvetítést végez magyarországi és külföldi televíziós társaságoknak, és bérbe is adja közvetítő eszközeit. Az AH kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam, amelynek tulajdonosi jogait – az üzleti tervet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) Igazgatósága fogadta el – közvetetten a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot irányító miniszter (NFM) gyakorolja.

A GVH döntésében a közvetett utasítási jog megítélésével összefüggésben kifejtette, hogy azon vállalkozások, amelyek esetében az NFM a tulajdonosi jogokat az MNV-n keresztül gyakorolja (és így üzleti tervük elfogadására közvetett hatással lehet) egy gazdasági egységbe, és így egy érintett vállalkozáscsoportba tartoznak azokkal a vállalkozásokkal, amelyek tulajdonosi jogait (és így az üzleti tervük elfogadását is) közvetlenül gyakorolja az NFM.

A GVH az összefonódás hatásainak értékelésekor megállapította, hogy

  • nincs azonos tevékenysége az Üzletágnak és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) gazdasági egységébe tartozó vállalkozásoknak, köztük az AH-nak,

  • nincs vertikális kapcsolat az NFM-gazdasági egységbe tartozó vállalkozások és az Üzletág tevékenységei között,

így káros horizontális és vertikális hatással nem kell számolni.

A GVH úgy véli, hogy az összefonódás ugyan megteremti az AH számára az árukapcsolás elvi lehetőségét, figyelemmel arra, hogy

  • az NFM-gazdasági egység (és azon belül az AH) tevékenységi köre bővül az Üzletág tevékenységével,

  • a műsorszolgáltatók egyaránt igénybe veszik az AH ingyenes digitális földfelszíni műsorszórási szolgáltatását és az Üzletág szolgáltatásait,

azonban az AH egyedüli szolgáltatója az ingyenes digitális földfelszíni televíziós műsorszórásnak, amelyet hosszú távra kötött szerződések alapján hatóságilag szabályozott díjakkal nyújt, így nincs gyakorlati lehetősége e tevékenység kapcsoló áruként történő felhasználására. Előbbiekre tekintettel káros portfolió hatással sem kell számolni.

Mindezek figyelembevételével a GVH engedélyezte a tranzakciót.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/122/2015.

Budapest, 2016. január 26.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban