Nyomtatható verzió PDF formátumban

Újabb versenyjogi szakkönyv olvasható magyar nyelven

A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja (GVH VKK) keddi könyvbemutatóján mutatta be a Simon Bishop-Mike Walker szerzőpáros Az európai közösségi versenyjog közgazdaságtana című könyvének magyar nyelvű kiadását.

A GVH VKK egyik fontos célkitűzésének tekinti, hogy a versenyjog, a versenypolitika, illetve a piacelmélet témakörében megjelent, nemzetközileg elismert fontosabb szakkönyvek magyar nyelven is elérhetővé váljanak a szakemberek és az érdeklődők számára. E fordítások egyrészt hiánypótló jellegük miatt bírnak meghatározó jelentőséggel, másrészt a GVH VKK azt is biztosítani kívánja, hogy a fordítások a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a versennyel kapcsolatos közgazdasági és jogi terminológia megfelelő használatával készüljenek el.

A GVH VKK kiadásában idén elkészült a negyedik magyar nyelvre fordított versenyjogi szakkönyv is, Simon Bishop és Mike Walker: Az európai közösségi versenyjog közgazdaságtana (Alapfogalmak, alkalmazások és mérési módszerek). A magyar nyelvű kötet bemutatására 2011. november 22-én került sor. (A GVH VKK 2007 őszén jelentette meg Massimo Motta: Versenypolitika - Elmélet és Gyakorlat című művét, amelyet 2008-ban William W. Lewis: A termelékenység ereje: Gazdagság, szegénység és a globális stabilitás fenyegetettsége című munkája követett. A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.-vel karöltve tavaly nyáron látott napvilágot magyarul Richard Whish: Versenyjog elnevezésű szakkönyve.)

A GVH köreiben röviden csak -Bishop-Walker--nek nevezett könyv magyar nyelvű megjelentetése során a fordítók - Hidi János, Muraközy Balázs és Szabó Judit - valamint a lektorok - Pápai Zoltán, Patkós Anna, illetve a GVH részéről Csorba Gergely és McLean Aliz - konzekvensen követték a GVH gyakorlatában kialakult terminológiát, ilyen módon biztosítva a szöveg egységességét.

Az elkészült mű hármas bontásban ismerteti meg az érdeklődőkkel az európai közösségi versenyjog alkalmazásához kapcsolódó közgazdaságtant. Az első részben a versenyjoghoz kapcsolódó alapvető közgazdasági fogalmakkal, alapelvekkel, így például a piaci erő, a piacdefiníció és az effektív verseny fogalmaival; a második részben pedig az európai közösségi versenyszabályok közgazdasági megközelítésével, többek között az Európai Bizottság által alkalmazott közgazdasági módszerekkel foglalkoznak a szerzők. A kötet közgazdasági zamatát adó elemzési, mérési módszerek ismertetésére a harmadik, befejező részben kerül sor. E terület egyre jelentősebbé válik a versenyhatóságok életében, hiszen a versenykorlátozó, torzító viselkedéssel kapcsolatos döntéseikben egyre gyakrabban támaszkodnak közgazdasági érvelésre is. A szerzők - akik munkájuk során a versenyszabályozás közgazdaságtanának alkalmazásában komoly tapasztalatot és elismerést szereztek - lényegre törően, a könnyebb megértést segítve közelítenek e komplex és bonyolult témához. A felhasználhatóságot segíti az is, hogy a közgazdasági fogalmakat és elemzési módszereket világos és közérthető módon tárgyalják, esettanulmányokon és példákon keresztül mutatva be azok alkalmazását. Ezen felül az Európai Bizottság és az Európai Unió bíróságai legfontosabb döntéseit is ismertetik, a közgazdaságtan versenypolitikában betöltött szerepét szemléltetve ezáltal.

A kötet nemcsak kitűnő kézikönyv a versenyjog hazai alkalmazói számára, de ideális tankönyvként használhatják a jogi és közgazdasági tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók is.

A GVH VKK a magyar kiadás példányait - a korábbi kiadásokhoz hasonlóan - térítésmentesen eljuttatja a versenyjogot, versenypolitikát, illetve piacelméletet oktató egyetemi, főiskolai karok könyvtáraiba. A könyv kereskedelmi forgalomban is megvásárolható a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó terjesztésében (az érintett könyvesboltok listáját a GVH VKK honlapján fogja közzétenni).

Budapest, 2011. november 25.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu