Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH kötelezettségek vállalásával engedélyezte a Holcim irányítás szerzését a VSH felett

A Gazdasági Versenyhivatal a Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Holcim) irányítás szerzését a Východoslovenské stavebné hmoty a.s. (VSH) felett azzal az előzetes feltétellel engedélyezi, hogy a Holcim és a VSH értékesíti a DTG Optimus Kft.-ben (DTG) meglevő üzletrészeit, biztosítva, hogy a CTR egyedüli irányítást szerezzen a DTG felett. Kötelezi továbbá, hogy öt éven keresztül biztosítsák cement szállítását a DTG Optimus Kft. számára, így a vállalás révén létrejön egy új, önálló piaci szereplő.

A kérelmezett összefonódás előzménye volt, hogy a VSH részvényesei a vállalkozás alaptőkéjének felemeléséről döntöttek, így a Holcim részesedése több mint 50%-ra emelkedhet a VHS közgyűlésében.

A Holcim a svájci bejegyzésű Holcim Group Support Ltd. egyedüli irányítása alatt áll. A Holcim-csoport 1912-ben alakult, mára a világ több mint 70 országában, megközelítőleg 85.000 munkavállalót foglalkoztat. A Holcim-csoport fő tevékenységei a cement- és előkevert betongyártás (transzportbeton), valamint az aggregátum-termelés, ezen túl főtevékenységeit kiegészítő, ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. A Holcim-csoport magyarországi árbevételének legnagyobb hányadát a cement üzletág adja, mely két helyszínen, a hejőcsabai és a lábatlani cementgyárakban folyik, részesedése a 2009-es magyarországi cementértékesítésekből 30-40 százalék közötti volt. A Holcim Hungária számos magyarországi vállalkozás kisebbségi tulajdonosa is, többek között 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a debreceni központú, cement nagykereskedelemmel foglalkozó DTG-ben is. A Holcim csoport ezen túl a magyarországi transzportbeton-gyártás jelentős szereplője is, számos betongyárral rendelkezik az egész ország területén.

A VSH szlovákiai (Torna) székhelyű részvénytársaság, amelyet a CTR egyedüli tulajdonosként alapított, majd kisebbségi részesedést szerzett benne a Holcim jogelődje. A VSH ugyancsak jelen van a cement, a transzportbeton és az aggregátum piacokon, ám magyarországi árbevételének túlnyomó többsége a cement üzletágból származik. Részesedése a 2009-es magyarországi cementértékesítésekből 5-15 százalék közötti volt, értékesítése főleg Kelet-Magyarországot érinti.

Magyarországon jelenleg a Holcim-csoport lábatlani és hejőcsabai gyára mellett a cementiparban meghatározó, Heidelberg csoporthoz tartozó Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) beremendi és váci gyáraiban folyik cementgyártás. Az összefonódás engedélyezhetőségével kapcsolatban 2010-ben lefolytatott vizsgálat számolt továbbá azzal is, hogy 2011-től a Baranya megyei Királyegyházán egy új gyár nyílik a Strabag fejlesztésével. Ezzel összefüggésben arra is tekintettel kellett lenni, hogy a Strabag-csoport és - az Európában kiemelkedő cementipari szereplő - Lafarge-csoport közötti 2010 májusában bejelentett közép-európai közös vállalatra vonatkozó megállapodás értelmében a Lafarge irányítása alá kerülhet a gyár - miközben a megállapodás még más EU tagállami versenyhatóságok engedélyezésére vár.

A magyarországi cementértékesítés túlnyomó többsége hazai termeléshez kapcsolódik, az import a 2009-es összértékesítés csupán 15%-át tette ki, amelynek túlnyomó többsége egyetlen forráshoz, a VSH-hoz köthető.

Figyelemmel a cement gazdaságos szállítási távolságára (kb. 300 km) és a magyarországi cementgyárak földrajzi elhelyezkedésére, a Holcim és a Heidelberg elvileg képesek lehetnek az egész országot lefedni értékesítésükkel. mindezzel együtt a a GVH vizsgálata során feltártak szerint az figyelhető meg, hogy a Holcim jellemzően az ország keleti felében, míg a Heidelber túlnyomórészt Nyugat-Magyarországon, és a már említett VSH jellemzően Kelet-Magyarországon értékesít.

A GVH az eljárása során az összefonódás várható cementpiaci hatásai kapcsán arra a követkztetésre jutott, hogy a VSH Holcim általi felvásárlásával olyan módon változna a piac struktúrája, amelynek következtében az ún. hallgatólagos vagy tényleges összejátszás feltételei a piaci szereplők között könnyebbé válhatnak. Jelen összefonódásnak az összejátszást elősegítő (azaz koordinatív) hatása elsősorban annak tulajdonítható, hogy a VSH felvásárlásával eltűnne az a szereplő, amelyik a felvásárlás előtt megakadályozhatta, vagy legalábbis kevésbé hatékonnyá tehette volna a hallgatólagos összejátszást a Holcim és a Heidelberg között. Számos olyan körülmény volt azonosítható, amelynek alapján az összefonódást követően a Holcim és a Heidelberg képesek lehetnek (vagy számukra könnyebbé válik) a koordinációra, valamint képesek lehetnek a koordinatív viselkedés ellenőrzésére: transzparens az ügyfélkör, kevés a szereplő, létezik iparági szövetség, amely lehetővé teszi az ellenőrzést. Számos jel mutatott továbbá arra, hogy a piacon (a VSH eltűnésével) nem lenne olyan külső szereplő, amely képes lenne destabilizálni a piacokat.

A transzportbeton-gyártás lokális piacnak tekinthető, mivel ezen termék esetében a maximális szállítási távolság 30-40 km. Magyarországon több olyan elkülönült terület létezik, amelyen cementbeszállítóként mind a Holcim, mind a VSH jelen van, továbbá a Holcim jelen van transzportbeton-gyártóként is. A transzportbeton-gyártás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc, mivel itt a VSH és a Holcim a két legnagyobb cement beszállító, együttes részesedésükkel messze megelőzve más beszállítókat.

A GVH által feltártak szerint Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc területét érintő transzportbeton piacok tekintetében a Holcim cementpiacon - VSH felvásárlása révén - megnövekvő piaci ereje növelheti a kizáró viselkedésre való képességét, mivel a beszállított cement árának növelésén keresztül megnövelheti a transzportbeton piaci versenytársai költségeit. A GVH következtetése szerint a VSH által gyakorolt versenynyomás megszűnésével a Holcim 5-10 százalékos cementáremelést komolyabb ellensúlyozó hatás (profitkiesés) nélkül végre tudna hajtani, továbbá egy kisebb mértékű áremelkedés megnehezítené új piaci szereplő belépését. Mindezek alapján a Holcim képessége adott lenne kiszorító magatartás folytatására.

A GVH ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a felmerült versenyaggályok eloszlatására a cementpiac strukturális kereteit befolyásoló lépések kielégítő hatással járhatnak, ezért kötelezettségvállalás elfogadása mellett engedélyezte a versenyhivatal a Holcim irányítás szerzését a VSH felett.

A kialakított vállalás - azaz egyrészt a DTG Holcim csoportról történő leválasztásának előírása, másrészt a cement szállításának a határozat mellékletében foglaltak szerinti biztosítása a (Holcim-csoportról már leválasztott) DTG számára - biztosítja a lehetséges koordinációt megakadályozni képes piaci szereplő létrejöttét, így mérsékli az összefonódással járó hátrányos hatásokat. A DTG, mint leválasztandó vállalkozás ugyanis egyrészt a saját eszközei birtokában, másrészt a szállítási szerződés révén lehetőséget kap arra, hogy önálló cementpiaci szereplővé váljon. A GVH elfogadta a felek vállalásában szereplő azon megoldást, amely szerint CTR Holding, mint kijelölt vevő szerzi meg a DTG feletti irányítást. A GVH engedélye akkor lép érvénybe (azaz a Holcim akkor szerezheti meg a VSH feletti egyedüli irányítást), ha a DTG leválasztására vonatkozó előzetes feltétel teljesül.

Az előzetes feltétel - vagyis a DTG leválasztása a Holcim csoportról -, továbbá a kötelezettség - a cement szállításának biztosítása - teljesülését a Gazdasági Versenyhivatal utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-153/2009.

Budapest, 2011. január 28.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu