Nyomtatható verzió PDF formátumban

Nemzetközi szeminárium versenyjoggal foglalkozó európai bírók számára

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által közösen megalapított OECD - GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) 2010. november 19-én és 20-án nemzetközi szemináriumot rendezett a versenyjoggal foglalkozó európai bírák számára.

A ROK elsődleges célja a versenypolitika, versenyjog és versenykultúra fejlesztése, valamint a versenyhatóságok munkájának elősegítése, hozzájárulva a verseny javításához és ezzel a gazdasági növekedéshez. Ennek eléréséhez a Központ rendszeres találkozókat szervez. A témák megvitatására tréningprogramok, szemináriumok és tanfolyamok keretén belül kerül sor.

A ROK egyik speciális célcsoportját az Európai Unió tagállamaiban versenyjoggal foglalkozó bírák képezik. A bírák számára rendezett szemináriumok a versenyjog és a verseny közgazdaságtanának minél mélyebb megértését szolgálják, lehetővé teszik a véleménycserét az EU versenyjogának fejleményei tekintetében, és nem utolsósorban alkalmat adnak a versenyjogi esetek kapcsán felmerülő legfőbb kihívások bírói szemszögű megvitatására.

A "Versenykorlátozó megállapodások a 101. cikk alapján - elemzések és bizonyítékok" címet viselő szeminárium jogi és gazdasági alapelveket, a legújabb eseteket és bizottsági irányelveket dolgozta fel a fenti témában nemzetközileg elismert, versenyjoggal foglalkozó gyakorlati és elméleti szakemberek közreműködésével.

Az immár nyolcadik alkalommal megszervezett kétnapos rendezvényre az Európai Unió tagállamai és a csatlakozásra váró államok bírái kaptak meghívást, melyre végül 23 országból érkeztek résztvevők.

A program során vizsgálták a bizonyítékok szerepét, hiszen az európai versenyjognak ezen területe még számos megoldatlan kérdést tartalmaz. Így például szó esett a bizonyítás lehetséges elemeiről, a vélelmek megítéléséről az európai esetjogban, a bizonyítási kötelezettségről és a bizonyítási teherről, valamint a felhasználható bizonyítékok köréről is.

A bizonyítás témája mellett kiemelt kérdésként vitatták meg a résztvevők a versenykorlátozó megállapodások fogyasztói jólétre gyakorolt hatását, valamint a versenytársak közötti horizontális információcsere versenyjogi vonatkozásait.

A bírák a szeminárium során nem csak előadásokat hallgathattak, hanem lehetőségük nyílt az aktív beszélgetésre, eszmecserére, részt vehettek hipotetikus esettanulmányok gyakorlati feldolgozásában, valamint egy próbaper lefolytatásán keresztül is közelebb kerülhettek az adott probléma gyakorlati megértéséhez.

A ROK a mostanihoz hasonló szemináriumaival kívánja elősegíteni az európai versenyjog egységes és következetes alkalmazását a nemzeti bíróságokon és a tagállamokban.

Budapest, 2010. november 25.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu