Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) újabb összefonódások megvalósulásához járult hozzá

A GVH 2010. szeptember 14-én hozott döntésével engedélyezte, hogy az FHB Jelzálogbank Nyrt. (FHB) - részvényei 100 százalékának megszerzésével - egyedüli irányítást szerezzen az Allianz Bank Zrt. (Allianz) felett.

A vállalkozások egyaránt jelen vannak a lakossági, illetve a vállalati banki szolgáltatások - beleértve hitelezést, illetve betétgyűjtést - magyarországi piacán, ám tekintettel a felek adott területen fennálló alacsony (lakossági hitelezés esetében az FHB részesedése 5 százalék alatt van, míg az Allianz-é nem éri el az 1 százalékot, a lakossági betétállomány, a vállalati hitelállomány, a vállalati betétállomány esetében sem az FHB, sem az Allianz részesedése nem éri el az 1 százalékot), illetve a versenytársak jelentős piaci részesedésére, a GVH értékelése szerint az összefonódással nyilvánvalóan nem jár együtt káros horizontális hatás ezeken a piacokon.

A GVH határozatában kitért az FHB-csoport jelzáloghitelezéssel kapcsolatos speciális szerepére, mely elvileg felvetheti annak a lehetőségét is, hogy a jelzáloghitelek refinanszírozása is elkülönült érintett piacot alkot. Ebben az esetben az összefonódás vertikális hatással is járhat, hiszen az FHB az Allianz számára nyújt szolgáltatást. A versenyhatóság ugyanakkor arra jutott, hogy figyelemmel az Allianz alacsony piaci részesedésére, illetve arra a körülményre, hogy az Allianz már az összefonódás előtt is kapcsolatban állt az FHB-val, káros hatás nem lenne azonosítható. Miként - szintén a felek kapcsolódó piacokon meglevő részesedésére tekintettel - az sem nem járhat káros versenyhatással, hogy az FHB-csoport tevékenysége az Allianz megszerzése révén kiegészül a vállalati befektetési szolgáltatások nyújtásával.

Az ügy hivatali száma: Vj-66/2010.

A GVH engedélye alapján a Prémium Magánnyugdíjpénztár (Prémium) beolvadhat az AXA Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztárba (AXA).

A 19 magán- és 65 önkéntes nyugdíjpénztárat magában foglaló magán- és önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások magyarországi piacát vizsgálva a GVH szem előtt tartotta, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások piacán az összefonódással érintett felek közül csak az AXA van jelen, viszonylag kis szereplőként. A magánnyugdíjpénztári szolgáltatások meglehetősen koncentrált piacán azonban a Prémium és az AXA egymás versenytársai: míg az AXA az OTP, AEGON, ING, Allianz után az ötödik legnagyobb szereplő, a Prémium kis szereplő a piacon, mind vagyon, mind taglétszám alapján mintegy 1%-os részesedéssel.

Az összefonódás révén az AXA vagyon alapján számított 8,2 %-os, illetve taglétszám alapján megállapított 6,2 %-os részesedése csekély mértékben, hozzávetőleg csupán 1 százalékkal növekszik. Figyelemmel tehát a felek piaci pozíciójára és arra a körülményre, hogy a Prémium vagyonát az összefonódás előtt is az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. kezelte, a GVH álláspontja szerint ezen összefonódás következtében sem valószínűsíthető káros versenyhatás.

Az ügy hivatali száma: Vj-62/2010.

A fentiekhez hasonlóan, a GVH nem tartotta versenyjogilag kifogásolhatónak a Wallis Asset Management Zrt. (Wallis Zrt.) NAV-Invest Kft. (NAV-Invest) feletti irányításszerzését sem.

A széles tevékenységi körrel bíró, 116 tagvállalattal rendelkező Wallis-csoporthoz tartozó Wallis Zrt. az összefonódás előtt a NAV-Invest 49%-os üzletrészének tulajdonosa volt. A fennmaradó 51%-os üzletrész-hányadot szerezte most meg a Marivaux Investment Ltd-től, melyet követően a NAV-Invest továbbra is irányítási és holding funkciókat tölt be, immár azonban a Wallis Zrt. leányvállalataként. A NAV-Invest csoportban egyedül a Navigator Informatika Zrt. végez gazdasági tevékenységet. A vállalkozás a kiszervezett informatikai szolgáltatások (IT outsourcing), a telekommunikációs rendszerekkel kapcsolatos szerelési és mérnöki szolgáltatások piacán van jelen, továbbá a kommunikációs (telekommunikációs és Internet) szolgáltatások, valamint számítástechnikai eszközök meglévő ügyfelek számára viszonteladóként történő értékesítése terén aktív.

A tranzakció értékelése során a GVH az alábbi körülményeket vette figyelembe. Az IT szektor fenti szegmensei nem számítanak koncentráltnak, a versenytársak hasonló tartalmú, árú és minőségű szolgáltatásra képesek, meghatározó az ár szerepe, inkább keresleti, mint kínálati piacról van szó. A NAV-Invest tevékenységei mindegyikét tekintve számos, a sajátját jelentősen meghaladó bevétellel, kiterjedtebb ügyfélkörrel rendelkező versenytárssal áll versenyben. Ezzel szemben a Wallis Zrt. nem realizált bevételt az IT szektor ezen szegmensein, horizontális átfedés tehát nem volt azonosítható. A Wallis Zrt. több szolgáltatást tekintve is a NAV-Invest vevője volt, annak forgalma nem jelentéktelen - de nem is meghatározó - hányadát lefedve. A Wallis Zrt. kétségkívül masszív befektetői hátteret jelent a NAV-Invest számára, de e tekintetben egyrészt a NAV-Invest is megfelelő háttérrel rendelkezett az összefonódás előtt, másrészt a legtöbb versenytárs szintén tőkeerős háttérrel bír.

A fentiek alapján a GVH arra a következtetésre jutott, hogy nem jár káros versenyhatással a fenti fúzió.

Az ügy hivatali száma: Vj-57/2010.

Budapest, 2010. szeptember 22.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu