Nyomtatható verzió PDF formátumban

Eredményt hirdetett a GVH Versenykultúra Központja az általa kiírt tanulmányi pályázatról

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 1999. óta hirdeti meg "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" elnevezésű tanulmányi pályázatát. A tanulmányi pályázat alapvető célja a fiatal generáció érdeklődésének felkeltése a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal témaköre iránt, illetve ösztönzése tudásának szélesítésében, ismereteinek elmélyítésében.

A tanulmányi pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatok a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának (GVH VKK) négy évvel ezelőtti megalakulásával kerültek át annak feladatkörébe. A GVH VKK úgy gondolja, hogy a tanulmányi pályázat a versenykultúra terjesztésének egyik kiváló formája, amelynek révén a fiatalok átfogóbb ismereteket szerezhetnek a versenyjog, versenypolitika és a fogyasztóvédelmi jog egyes kérdéseiről, valamint szakmai kapcsolatokat alakíthatnak ki a GVH munkatársaival.

Az évente meghirdetésre kerülő pályázaton minden felsőoktatási intézmény nem-posztgraduális hallgatója részt vehet. A pályázók nagyszámú témakör közül választhatnak minden alkalommal, továbbá a pályamunkáik elkészítéséhez igénybe vehetik a GVH könyvtárát. Az értékelési szempontok között a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás.

Az idei évben a GVH VKK 24 témakört hirdetett meg, melyek között szerepelt többek között a harmadik energiacsomag szétválasztási szabályainak versenyjogi relevanciája, illetve az egyes szétválasztási modellek (TSO, ISO, ITO) előnyeinek-hátrányainak a piaci verseny és a szabályozás szemszögében történő bemutatása; az online (Internetes) kereskedelem és a versenyjog kapcsolatának vizsgálata; vagy a reklámozással kapcsolatos önszabályozás egyes európai modelljei; valamint a potenciális verseny mérésének közgazdasági eszközei. Összesen 13 pályamunkát készítettek a versenyen induló hallgatók, akik közül hárman közgazdásznak, tizenegyen jogásznak készülnek.

Az első helyezést Uhrin Gábor "A verseny intenzitásának mérhetősége" című pályamunkája nyerte. A második Fehér Bianca lett "A versenyjog és az online kereskedelem kapcsolata" elnevezésű dolgozatával, míg Stettner Miklós János harmadik helyezést ért el "A nélkülözhetetlen eszközök megítélésének bemutatása egy helyi közszolgáltatási piacon keresztül (például települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatáson - lerakó/ártalmatlanító telep; vagy temetkezési szolgáltatások - ravatalozó)" című munkájával.

A nyertes pályázók magas összegű díjazásban részesültek. Az első helyezett 250.000 Ft-ot, a második helyezett 200.000 Ft-ot, míg a harmadik helyezett 150.000 Ft-ot nyert.

További sikeres pályamunkát nyújtott be Bera Krisztina, Dávid Csilla, Dömötörfy Borbála Tünde, Kovács Ilona Rita, Kókai Krisztián, Majoros Gábor Tibor, Mészáros Thomas Richard, Müller Zsófia, Nagyová Viktória, Szakács Bence, valamint Tóth Bence.

A pályázattal kapcsolatos további részletek és a nyertes dolgozatok megismerhetőek a GVH VKK honlapján ( www.versenykultura.hu ).

További információ a versenykultura@gvh.hu e-mail címen kérhető.

Budapest, 2010. július 30.