Nyomtatható verzió PDF formátumban

A GVH jóváhagyta az Avocent-Emerson fúziót

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy a Globe Acquisition Corporation (Globe) irányítást szerezzen az Avocent Corporation felett.

A Globe az Emerson Electric Company (Emerson) 100 százalékos közvetlen tulajdonában álló leányvállalata. A Globe egy projekttársaság, amelyet kizárólag ezen összefonódás céljára hoztak létre. Az Avocenttel tervezett összefonódás létrejöttével meg fog szűnni. A Globe anyavállalata, az Emerson egy Missouri állambeli nyilvános társaság, melynek részvényeivel a New York-i tőzsdén (NYSE) kereskednek.

Az összefonódás során irányítás alá kerülő társaság az Avocent. Az Avocent-részvényekkel a Nasdaq részvénytőzsdén kereskednek. Az Avocent az IT infrastruktúra összekapcsolását és központi vezérlését biztosító szoftver- és hardvertermékeket és technológiákat tervez, gyárt, értékesít, illetve hasznosít licencia szerződések útján. Az Avocent kapcsolatban áll vezető technológiai szolgáltatókkal, mint a HP, a Dell, az IBM, az Intel vagy az FTS. A vásárlók közé tartozik többek között a Microsoft, az Intel, a Dell, a HP, a Time Warner, a GE, az Exxon Mobile, a FedEx és a Home Depot.

A magyar versenytörvény értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás vagy több vállalkozás közösen közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több, tőle független vállalkozás egésze vagy része felett. Ugyancsak a versenytörvény mondja ki, hogy a vállalkozások összefonódásához a GVH engedélye szükséges, ha valamennyi érintett vállalkozás-csoport, valamint az érintett vállalkozás csoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a 15 milliárd forintot meghaladja. Feltétel továbbá az is, hogy az érintett vállalkozás csoportok között van legalább két olyan vállalkozás csoport, melynek az előző évi nettó árbevétele a vállalkozás-csoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó árbevétele együtt 500 millió forint felett van. Az összefonódással érintett vállalkozáscsoportok (az Emerson-csoport és az Avocent csoport) 2008. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tizenötmilliárd forintot, ezen belül mindkét vállalkozás-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért az összefonódáshoz a GVH engedélye szükséges.

A versenytörvény szerint a GVH nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon, különösen gazdasági erőfölény létrehozása vagy megerősítése következményeként.

A két vállalkozáscsoport összefonódása versenyjogi szempontból számottevő hatással azokon az érintett piacokon járhat, ahol azonos tevékenységgel mindkét vállalkozáscsoport jelen van. A GVH vizsgálata két ilyen terméket azonosított, a Rack PDU-t és az LCD konzolokat. A rendelkezésre álló információk alapján az érintett termékpiacok földrajzi dimenziója szélesebb, mint Magyarország. A Rack PDU-k tekintetében az európai kiterjedésű piacról van szó, az LCD konzolok esetében a piac világméretűnek tekinthető. Figyelemmel az országosnál szélesebb releváns földrajzi kiterjedésre az összefonódást megelőzően mindkét érintett vállalkozáscsoport piaci részesedése alapján a harmadik legnagyobb piaci szereplőnek számított egy-egy érintett piacon. Az Emerson-csoport a Rack PDU európai piacán valamivel 10 százalék alatti részesedéssel (az Avocent részesedése 3,1 százalék), az Avocent-csoport az LCD konzolok világpiacán valamivel 15 százalék alatti részesedéssel (az Emerson részesedése 2,8 százalék).

Az összefonódástól a GVH szerint nem várható számottevő káros versenyhatás. A létrejövő új vállalkozáscsoport az összefonódást követően mindkét piacon - a korábbinál néhány százalékkal magasabb - de 20 százaléknál mindkét esetben lényegesen alacsonyabb piaci részesedéssel megmarad harmadik legnagyobb szereplőnek, továbbra is több, erős szereplővel versengve. Ezen túlmenően, pozitív versenyhatást sem kizárható, mivel egy erősödő harmadik szereplő támaszt versenyt a piacvezetőknek. A GVH nem látott arra utaló jeleket sem, hogy a kérelmezett összefonódás a Magyarországra szűkített piacon káros hatásokkal járna.

Mindezekre tekintettel a GVH az összefonódást engedélyezte..

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-141/2009 .

Budapest, 2009. december 18.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu