Nyomtatható verzió PDF formátumban

Jogosak voltak a GVH észrevételei a terézvárosi parkolási ügyben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) örömmel értesült arról, hogy a terézvárosi önkormányzat az elmúlt hét végén visszavonta a kerületben található fizetős parkolóhelyek üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázatát. A versenyhatóság már a megjelenésekor kifogásolta a tendert, mivel a véleménye szerint azt előre -kinézett- partnerre írták ki. A GVH Közbeszerzések Tanácsába delegált tagja ezért az ügyben jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzések Tanácsánál, így a fellépésének is köszönhetően a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) törvénysértőnek mondta ki a pályázatot és megsemmisítette annak a versenyhatóság által kifogásolt pontjait.

Az úgynevezett terézvárosi parkolási ügyben a GVH Közbeszerzések Tanácsába delegált tagja kezdeményezett jogorvoslati eljárást. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata által közzétett, a közterületi fizető parkolóhelyek üzemeltetésére vonatkozó felhívás kapcsán feltűnt, hogy az abban foglalt pénzügyi és műszaki alkalmassági követelmények versenykorlátozóak lehetnek, a 10 évre tervezett időtartam pedig túlzottan és megalapozatlanul hosszú időre zárja le a piacot. A GVH aggályairól július 24-én tájékoztatta a Közbeszerzések Tanácsának elnökét. A levél szerint a beszerzés tárgyához (6641 várakozó hely és 142 jegykiadó automata üzemeltetése legalább 166 millió forint koncessziós díj fejében) képest aránytalan követelmény az előző három évben elért 1,2 milliárd forintos nettó árbevétel, amelyből legalább 600 millió forintnak parkolási bevételekből kellett származnia. Egyebek mellett ebből a feltételből a GVH arra következtetett, hogy a felhívás előre "kinézett" partnerre van szabva.

A GVH fellépésének köszönhetően a KDB ezév július 28-án hivatalból megindította eljárását. A testület érvei szerint a közbeszerzési törvényt sérti ugyanis, hogy az ajánlatkérő által megkövetelt, a beszerzést megelőző három év összesített forgalma kétszerese a 10 évre szóló szerződés 600 millió forintos becsült értékének. A KDB vizsgálta azt is, hogy túlzóak-e a tender kiírója által elvárt műszaki és a szakmai minimumkövetelmények, valamint van-e értelme magas belépési korlátokhoz kötni a piacra lépést olyan esetben, amikor az üzemeltetés kockázatát nem a parkolóhelyek üzemeltetőjének, hanem a kiírónak kell viselnie.

A KDB ideiglenes intézkedésként 2009. augusztus 25-én felfüggesztette a pályázatot, így az arról szóló szerződést a felek nem írhatták alá. A vizsgálat lefolytatása után 2009. szeptember 30-án a KDB kimondta a közbeszerzési törvény rendelkezéseit sérti a tender, így 3 millió forint bírságot szabott ki a terézvárosi önkormányzatra. Emellett megsemmisítette a pályázati kiírás azon pontjait, amit a GVH versenykorlátozónak minősített. A helyhatóság ennek hatására végül 2009. október 9-én úgy döntött, hogy visszavonja a tendert.

A GVH a KDB döntését és az önkormányzat lépését örömmel fogadta, hiszen ezek révén megteremtődik annak lehetősége, hogy a terézvárosi parkolóhelyek üzemeltetése a jogszabályoknak mindenben megfelelő módon történjék.

Budapest, 2009. október 12.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu