Nyomtatható verzió PDF formátumban

Nem vizsgálja a GVH a vízművek fúzióját

Nem minősül vállalkozások összefonódásának, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem vizsgálja, milyen hatása van a piaci versenyre, ha az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. az államtól átveszi a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. valamint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vagyonának kezelését.

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV Zrt.) Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV Zrt.) Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom megyékben, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Csongrád megyékben üzemeltet részint állami, részint önkormányzati tulajdonú vízközműveket és szennyvízközműveket. Az ÉRV Zrt. és a TRV Zrt. részvényei 100 százalékban a magyar állam tulajdonában vannak. A DMRV Zrt-nek a magyar állam 90,1 százalékos részvénytulajdonosa; a munkavállalói részvények aránya 6,5 százalék, 3,4 százalék pedig a vállalkozás saját részvénye.

A magyar állam tulajdonosi jogainak gyakorlását a 2008. január 1-jén hatályba lépő, az állami vagyonról szóló törvény egyetlen szervezethez, az egyidejűleg létrehozott Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácshoz (NVT) telepítette, amely feladatait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) útján látja el. A törvény szerint az állami vagyont az MNV Zrt. maga kezeli, illetve szerződés alapján másnak átengedi.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács ezév április elején úgy döntött, hogy jóváhagyja a DMRV Zrt. és a TRV Zrt. állami tulajdonú részesedésének az ÉRV Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adását. A döntés értelmében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács helyett az ÉRV Zrt. látja el mind a DMRV Zrt., mind a TRV Zrt. részvényeivel kapcsolatos tulajdonosi jogokat.

A döntés előtt az állami tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. a három érintett állami vállalat mindegyike esetén közvetlenül gyakorolta, míg a tranzakciót követően az ÉVR Zrt. felett az az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásának módja nem változik, közvetlen marad, ellenben a DMRV Zrt. és a TRV Zrt felett - az ÉVR Zrt-n keresztül - közvetetté válik.

Az ÉRV Zrt. ezév áprilisának végén kérte a GVH-tól, hogy engedélyezze az összefonódást. Az eljárás során a versenyhatóságnak tisztáznia kellett, hogy tranzakcióval valóban összefonódás jön-e létre. A versenytörvény értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítást szerez egy tőle független vállalkozás felett. Közvetlen irányítással akkor rendelkezik egy vállalkozás, ha szerződés alapján jogosult a másik vállalkozás döntéseinek meghatározó befolyásolására.

A versenytörvény szerint az irányításszerzés azt jelenti, ha egy vállalkozás képes befolyásolni egy másik piaci magatartásával kapcsolatos döntéseit. A vizsgált ügyben ezen döntéseket (így mindenekelőtt a DMRV Zrt. és a TRV Zrt. éves és középtávú tervének elfogadását) az ÉRV Zrt. hatáskörébe utalják. Az MNV Zrt. egyetértése csak olyan döntésekhez szükséges, amelyeknek nincs közvetlen hatása a piaci folyamatokra. Mindezek alapján a GVH álláspontja szerint az ÉRV Zrt. közvetlen irányítást szerez a DMRV Zrt. és a TRV Zrt. felett.

A közvetlen irányítás megszerzése a versenytörvény szerint azonban csak akkor minősül összefonódásnak, ha az egy, az irányítást megszerző vállalkozástól független vállalkozás felett történik. A GVH-nak emiatt azt is tisztáznia kellett, vajon függetlenek-e egymástól a tranzakcióban részt vevő vállalkozások. A három vízközmű vállalkozás többségi állami tulajdonban van, ám a versenytörvény szerint függetlennek kell tekinteni azokat az állami vagy helyi önkormányzati többségi tulajdonban lévő vállalkozásokat, amelyek piaci magatartásuk meghatározásában önálló döntési joggal rendelkeznek.

Az önálló döntési jog tekintetében a nemzetközi versenyjogi gyakorlat arra a vélelemre épít, hogy a 100 százalékban tulajdonolt vállalkozásnak nincs a tulajdonostól független önálló döntési joga. Ezt az elvet a GVH is irányadónak tekinti. Az érintett vállalkozások közül az ÉRV Zrt. és a TRV Zrt. egyaránt 100 százalékos állami tulajdonban van, és a GVH nem azonosított olyan körülményt, amely alapján önálló döntési joguk megállapítható lenne. Jóllehet a DMRV Zrt. esetében az állami tulajdoni hányad kevesebb, mint 100 százalék (90,1), a GVH szerint azonban az állam, mint tulajdonos a DMRV Zrt. számára sem biztosít nagyobb függetlenséget, mint a másik két, vele teljesen azonos tevékenységű vállalkozásnak.

Minderre tekintettel, továbbá figyelembe véve, hogy az irányítást megszerző ÉRV Zrt., valamint az irányítása alá kerülő DMRV Zrt. és TRV Zrt. korábban ugyanazon állami irányítási centrumhoz (NVT-MNV Zrt.) tartozott, a három vállalkozás egymástól nem függetlennek minősül. Ezért a GVH határozatában megállapította, hogy a vizsgált tranzakció révén nem jön létre összefonódás.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-55/2009.

Budapest, 2009. július 7.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu