Nyomtatható verzió PDF formátumban

Újabb kartellpereket nyert meg jogerősen a GVH

Az elmúlt néhány hónapban több jelentős pert nyert jogerősen a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy a versenyhatóság jogerősen büntette meg összesen több mint 1,3 milliárd forintra a vidéki útépítések során kartellező vállalkozásokat és a versenyhatóság jogszerűen marasztalta el kartellezésért a gázszigetelésű nagyfeszültségű elektromos kapcsolókat gyártó cégeket is. A GVH jogerősen nyert két nagy összegű bírság kiszabásával végződő, fogyasztók megtévesztése illetve erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárás ügyében is.

Az országos útépítő kartell esetében a GVH 2005. szeptember 22-én állapította meg, hogy 2001-ben és 2002-ben az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) által kiírt egyes közbeszerzési pályázatokon résztvevő egyes vállalkozások versenykorlátozó magatartást tanúsítottak. Az út- és hídépítő cégek megállapodtak, hogy adott pályázatot melyik cég szerzi meg, illetve hogy esetenként a nyertesek alvállalkozóként mely másik vállalkozást vonják be a munkálatokba. A kiszabott bírságok összege több mint 1,3 milliárd forint volt.

Az eljárás alá vont vállalkozások az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság által a 2001. és a 2002. évben

 • a 47. sz. főút Debrecen bevezető III. ütem,

 • a Bojt-Hencida összekötő út,

 • a 47. sz. főút Algyő-Hódmezővásárhely közötti szakasz négynyomúsítása I. ütem,

 • a 4. számú főút Törökszentmiklós szakasz,

 • a 61. számú főút Kaposvár Északi elkerülő út II. szakasz és

 • a 3. számú főút Garadna elkerülő szakasz

építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárással kapcsolatban tanúsítottak gazdasági verseny korlátozására alkalmas magatartást.

A jogsértés miatt a GVH az alábbi bírságokat szabta ki:

 • Adeptus Rt. 62,7 millió forint

 • Betonút Szolgáltató és Építő Rt. 277,8 millió forint

 • Debreceni Mély és Útépítő Rt. 162 millió forint

 • EGÚT Egri Útépítő Rt. 72,5 millió forint

 • Hídépítő Rt. 44,7 millió forint

 • Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. 73,5 millió forint

 • Hoffmann Építőipari Rt. 72,9 millió forint

 • MÁV Hídépítő Acélszerkezet, Híd és Mélyépítő Kft. 22,4 millió forint

 • Mélyépítő Budapest Építőipari, Kivitelező, Beruházó és Tervező Kft. 23,8 millió forint

 • MOTA-Engil Beruházási és Építőipari Rt. 43,4 millió forint

 • Strabag Építő Rt. 335,7 millió forint

 • Swietelsky Építő Kft. 20,7 millió forint

 • Vakond Kft. 50,1 millió forint

 • Vegyépszer Rt.-t 51,1millió forint

A bírság kiszámításának alapja a vállalkozások által fővállalkozóként vagy alvállalkozóként az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság által a 2001., illetve a 2002. évben kiírt pályázatokból elért összes bevétel volt. A jogsértéssel érintett pályázatok értéke mintegy 13,7 milliárd forint volt.

Az első fokon eljáró Fővárosi Bíróság két tárgyalást tartott, és 2007. október 31-én elutasította az útépítő cégek kereseteit. A bíróság szerint tehát a GVH-nak volt igaza, amikor azt állította a vállalkozások tiltott versenykorlátozó megállapodást kötöttek és jogosan szabott ki rájuk több mint 1,3 milliárd forint bírságot. A Fővárosi Ítélőtábla október közepén hozta meg jogerős döntését, amelyben ugyancsak elutasította a kereseteket.

A másik kartell ügy az Európai Unióban indult. A vizsgálat során kiderült, hogy az elmarasztalt társaságok még 1988-ban írásban megállapodtak abban, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást a gázszigetelésű nagyfeszültségű elektromos kapcsolók beszerzésére kiírt pályázatokról és a megrendeléseket meghatározott kvóták szerint egymás között elosztják. Az egyezség értelmében a japán társaságok nem értékesítették termékeiket az európai piacon, míg az európai cégek nem indultak az ázsiai megrendelésekért. Az európai piacokon hirdetett pályázatokat a gyártók rendszerint ugyancsak felosztották egymás között. A kartell tagjai rendszeresen találkoztak. Ügyvezetői szinten egyeztették értékesítési stratégiájukat és a különböző pályázatokon benyújtandó ajánlataikat. Együttműködésük titokban tartására a kartellező vállalkozások összetett védekezési rendszert működtettek. Kódneveket, anonim e-mail címeket használtak, kódolták az elektronikus üzeneteket is. A tagok az e-mailekhez csak olyan számítógéppel férhettek hozzá, amelyeket nem lehetett személyükhöz kapcsolni. Az ABB-től szerzett információkat az Európai Bizottság előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatokon beszerzett bizonyítékokkal egészítette ki. Az ügyben Magyarországon is folyt eljárás. A GVH ugyancsak az ABB engedékenységi kérelme alapján indult eljárásban összesen 702 millió forint bírságot szabott ki a kartell résztvevőire, mert azok a magyar tendereken is összejátszottak egymással.

Az első fokon ítélkező Fővárosi Bíróság annyiban változtatta meg a GVH határozatát, hogy a bírság összegeket csökkentette. A VA Tech T&D GmbH-ra kiszabott 159 millió forint bírságot 27,3 millió forintra, az Alstom Holding S.A.-ra kiszabott 440 millió forint bírságot 147,38 millió forintra, a Siemens Ag-ra kiszabott 80 millió forint bírságot pedig 29,25 millió forintra. A Fővárosi Ítélőtábla szeptemberben helybenhagyta a Fővárosi Bíróság ítéletét.

Két nagy összegű bírság kiszabásával záruló, fogyasztók megtévesztése és piaci erőfölénnyel való visszaélés miatt indított GVH eljárás kapcsán indított per is a versenyhatóság győzelmével zárult. A Magyar Telekomot azért marasztalta el a GVH, mert az 2004 júniusában és júliusában a Relax díjcsomagok hívásdíjairól megtévesztő tájékoztatást tett közzé. Emiatt a távközlési cég 40 millió forint bírságot kapott. A Fővárosi Bíróság első fokon 2007. november 5-én tartott tárgyaláson elutasította a felperes keresetét és így helybenhagyta a GVH határozatot. A Fővárosi Ítélőtábla a 2008. október 1-jén tartott tárgyaláson jogerős döntésében helybenhagyta a Fővárosi Bíróság ítéletét.

A másik jogerősen megnyert per előzményeként a GVH megállapította, hogy a DÉMÁSZ visszaélt gazdasági erőfölényes helyzetével, amikor

 • a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési terv jóváhagyását műszaki-biztonsági szempontokon túl tulajdonosi, üzemeltetési kérdésekben való megegyezéshez is kötötte;

 • a közvilágítás korszerűsítés kivitelezéséhez csak akkor járult hozzá, ha a Közvil Rt. megvásárolja tőle a leszerelésre kerülő lámpatesteket;

 • a korszerűsített közvilágítás szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződések megkötését, indokolatlanul hátráltatta;

 • azokkal az önkormányzatokkal, ahol a DÉMÁSZ végzi a közvilágítás korszerűsítését, az általánostól eltérő, olyan kedvező feltételekkel vállalta villamos energia szolgáltatását és hibaelhárítást, amelyeket nem kínált azoknak a településeknek, amelyek más vállalkozást bíztak meg a korszerűsítéssel;

 • egyes önkormányzatokkal olyan hosszú távú teljes körű közvilágítás szolgáltatási szerződéseket kötött, amelyekben kötbér kikötésével megakadályozza, de legalábbis korlátozza az önkormányzatokat abban, hogy feljogosított fogyasztóként mástól is vásárolhassanak közvilágítási célra villamos energiát.

Emiatt a GVH 45 millió forint bírság megfizetésére kötelezte az áramszolgáltatót. A Fővárosi Bíróság 2007-ben megismételt eljárásban első fokon helybenhagyta a határozatot. A Fővárosi Ítélőtábla szeptember közepén pedig jogerősen is elutasította a felperesek keresetét, és így helybenhagyta a GVH határozatot.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-176/2001, Vj-56/2004, Vj-102/2004, Vj-130-2004.

Budapest, 2008. november 11.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu