Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Bonitás átveheti az irányítást az Investgroup Boly Zrt. felett

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezi, hogy a Bonitás 2002 Kft. irányítást szerezzen az Investgroup-Boly Zrt. felett.

A Bonitás 2002 Kft. 2007. október 31-én részvény adásvételi szerződést kötött az Investgroup-Boly (IB) Zrt. alaptőkéjének 6 százalékát kitevő részvények megvásárlására.

A Bonitás Kft. üzletrészeinek 100 százalékos tulajdonosa Csányi Sándor. Az általa irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Csányi-csoport) tagjai állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, valamint azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal, bortermeléssel, takarmánygyártással, hús- és tejfeldolgozással, továbbá lőszergyártással foglalkoznak. A Csányi-csoport részesedése a magyarországi forgalomból egyetlen növény esetében sem éri el az 1 százalékot. Az állattenyésztés termékei közül 1 százalékot meghaladó részesedése a magyarországi termelésből csak a nyerstejből (1-1,5 százalék közötti) és a vágósertésből van (5 százalék körüli). E termékek azonban gyakorlatilag teljes egészében a csoporton belül kerülnek felhasználásra. A keveréktakarmány-gyártás magyarországi forgalmából a Csányi-csoport részesedése 2 százalék körüli. A Csányi-csoport egyik tagja és egy másik vállalkozás által közösen irányított Tendre Kft. részsedése ugyanakkor mintegy 10 százalék. A Csányi-csoport húsfeldolgozási tevékenységének meghatározó alapanyaga a vágósertés. Részesedése az országos vágósertés felvásárlásból 11 százalék, melynek közel fele a csoporton belülről származik. A Csányi-csoport részesedése az országos nyerstej felvásárlásból közel 20 százalék, amelynek egy része szintén a csoporton belülről származik.

Az IB Zrt. részvényeinek 44,05 százaléka a Csányi-csoport tagjainak tulajdonában van. A társaság által közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoport (a továbbiakban: Boly-csoport) meghatározó tevékenysége a növénytermesztés és az állattenyésztés, az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások, továbbá a takarmánygyártás. A Boly-csoport részesedése a növénytermesztési termékek magyarországi forgalmából az 1 százalékot kizárólag a cukorrépa (2,1 százalék) esetében haladja meg. Az állattenyésztési termékek magyarországi termeléséből a nyerstej és a vágósertés esetében is 1-1,5 százalék közötti mértékben részesedik, és azok döntő részét a Csányi-csoport részére értékesíti. A többi állattenyésztési termék esetében részesedése az országos termelésből nem éri el az 1 százalékot. A keveréktakarmányok magyarországi forgalmából a Boly-csoport részesedése mintegy 7 százalék.

A Bonitás Kft. részvény vásárlásával a Csányi-csoport tagjainak együttes részesedése az IB Zrt. részvényeiből 44,05 százalékról 50,05 százalékra növekszik. Ezáltal Csányi Sándor egyedüli közvetett irányítást szerez az IB. Zrt. felett.

A versenytörvény szerint a GVH nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon. A Csányi- és a Boly-csoport azonos tevékenysége a növénytermesztés, az állattenyésztés és a takarmánygyártás. Ebben a körben azonban egyetlen olyan áru sincs, melyből részesedésük együttesen Magyarországon elérné azt a mértéket (20 százalék), amely felett felmerülhetnek versenyaggályokra alapot adó hatások. A keveréktakarmányok esetében a Csányi-csoport piaci részesedése még az egy másik vállalkozás-csoporttal közösen irányított Tendre Kft. részesedésével együtt is kevesebb, mint 20 százalék. A Boly-csoport és a Csányi-csoport a nyerstej és a vágósertés esetében állnak egymással vertikális kapcsolatban. Ám egyik csoport egyedüli piaci részesedése sem haladja meg azt a mértéket (25 százalék), amely felett káros hatásokkal lehetne számolni.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-199/2007.

Budapest, 2008. április 18.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu