Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Közbeszerzési döntőbizottság jogorvoslati eljárásának megszüntetéséről

A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatja a sajtót az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. ellen a Közbeszerzési Döntőbizottságnál kezdeményezett, majd visszavont jogorvoslati eljárásról.

Az Educatio Kht. a chip kártya alapú országos informatikai rendszer kialakítása, kártyaelfogadó infrastruktúra kiépítése az általános és a középfokú oktatási intézményekben, valamint kb. 600.000 darab chip kártya és 2,5 millió darab igazolvány legyártása tárgyában kiírt gyorsított tárgyalásos eljárás részvételi felhívása 2005. február 4-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos lapjában. A Gazdasági Versenyhivatal Közbeszerzések Tanácsába delegált munkatársa a 2005. március 1-én kezdeményezett hivatalból indítandó jogorvoslati eljárást a Közbeszerzési Döntőbizottságnál a közbeszerzési eljárás vélelmezhetően jogsértő volta miatt. A beadványban hangsúlyozta, hogy a gyorsított eljárás feltételei között nem biztosítható a potenciális ajánlattevők piachoz jutásának esélyegyenlősége, és a pályázatban megjelölt rövid idő alatt nem lehetséges szakmailag megalapozott ajánlatot készíteni. A közbeszerzési eljárás rendkívüli sürgőssége indokolhatja a gyorsított eljárást, de a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezése szerint ez a helyzet nem eredhet az ajánlattevő késlekedéséből. A Közbeszerzések Tanácsának tagja kérte a Döntőbizottságot, hogy a vélelmezett jogsértés megállapításáig függessze fel az Educatio Kht. közbeszerzési eljárását, jogsértés esetén annak megállapítását és bírság kiszabását.

A beadvánnyal kezdeményezett jogorvoslati eljárást a Döntőbizottság megindította. Az Educatio Kht. az ügyben tett érdemi észrevételében kérte a jogorvoslati eljárás megszüntetését. Indoklásként előadta, hogy az ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné vált, és ez okból a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította. Az ajánlatkérő közlését tudomásul véve a GVH munkatársa elállt az eljárás kezdeményezésétől. A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszüntette, mivel a hivatalból indított eljárásra okot adó körülmény már nem állt fenn.

Budapest, 2005. március 25.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök

További információ:
Dr. Horváth Anita
Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök
cím: 1054 Budapest, V.ker Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8966
mobil: 30-970-8191
email: HORVATH.Anita@gvh.hu
http://www.gvh.hu