A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Konferencia az EU versenyjogának magyar bírósági alkalmazásáról

A Magyar Versenyjogi Egyesület valamint a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesületének közös szervezésében a mai napon konferenciát rendeztek a Legfelsőbb Bíróság Dísztermében.
A konferencia címe: "Az Európai Unió Versenyjogának magyar bírósági alkalmazása", az előadók között pedig a téma legjobb hazai ismerői között számon tartott elméleti és gyakorlati szakemberek - bírók, vezető versenyhivatali tisztviselők, ügyvédek - szerepeltek.

A megnyitót Bauerné Polonyi Enikő a MKBE részéről és Nagy Zoltán a Gazdasági Versenyhivatal elnöke tartották. Ezt követően Sárai József (GVH) tekintette át előadásában az alkalmazásra kerülő versenyjogi szabályokat, Bauerné Polonyi Enikő pedig a Legfelsőbb Bíróság versenyjogi ítélkezési gyakorlatát ismertette. Szólt a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütköző magatartások miatt meghozott versenyhivatali határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatairól, majd a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokkal kapcsolatos versenyjogi perekből levonható következtetésekről. Végül kitért a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárások felülvizsgálata során mérlegelést igénylő körülményekre.

Wallacher Lajos előadása "A 2003. évi XXXI. törvényről, mint az 1/2003. Európai Tanácsi rendelet leképezése" címet viselte. Bemutatta, hogy miért volt szükség kiegészítő jogalkotásra a közösségi versenyjog alkalmazhatóságának megteremtéséhez. Megemlítette, hogy a tagállamok számának növekedése, különösen a küszöbön álló bővítés nyilvánvalóvá tette: a kezdetben kialakított rendszer a tagállamok ilyen nagy száma mellett nem működhet hatékonyan. Erre figyelemmel fogadták el a közösségi versenyjog kikényszerítésének rendjét megújító 1/2003/EK rendeletet, melyet a kibővítés időpontjától, 2004. május 1-jétől kell alkalmazni. Az előadó kitért a változásokra, melyek fő jellemzője a decentralizáció. Mind a tagállami versenyhatóságok, mind a tagállami bíróságok a korábbihoz képest nagyobb szerepet kapnak a közösségi versenyjog alkalmazásában. Az előadás második része a bíróságokat közvetlenül érintő szabályokra koncentrált.
Darák Péter a bírói szemlélet változásának szükségességéről, Öcsödi Ágnes a versenyhivatali határozatok bírósági felülvizsgálatáról szólt. Utóbbi előadás kitért a versenyfelügyeleti eljárás megindításának történeti áttekintésére, az előzetes eljárás jellemzőire, terjedelmére, hatására a perindítási jogra, végezetül a perbeli érvelések sajátosságaira.

Tóth Tihamér a jogalkalmazói együttműködés gyakorlati érvényesülését fejtegette. Végül Hegymegi-Barkonyi Zoltán és Kovács Csaba a bírságolási politikát elemezték.

A kérdések feltételére és konzultációra is lehetőséget nyújtó konferencia Szamosi Katalin és Darák Péter zárszavával fejeződött be.

Budapest, 2004. 01. 30.

Dr. Polgárdy Géza sk.