Sajtóközlemény

A 4-es metró építésével kapcsolatos, a belső Bartók Béla út felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési pályázat

A Gazdasági Versenyhivatal azt követően indított versenyfelügyeleti eljárást több építőipari vállalkozás ellen, hogy felmerült a gyanú: nevezettek a 4-es metró előkészítésével kapcsolatban a BKV Rt. Metró Projekt Igazgatóság által 2002. első negyedévében kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati szakaszában a gazdasági versenyt korlátozó magatartást tanúsítottak.

A GVH Versenytanácsa a 2004. március 18-án megtartott tárgyaláson megállapította az alábbiakat.

A fenti közbeszerzési eljárás ajánlati szakaszában a belső Bartók Béla útra vonatkozó pályázaton indult Strabag Rt. és EGUT Rt. a verseny korlátozását célzó, illetve arra alkalmas összehangolt magatartást tanúsítottak.

Ugyancsak jogellenes - a versenytársak közötti versenyeztetéssel kapcsolatos - összehangolt magatartást állapított meg a Versenytanács a Bocskai csomópont átépítésére kiirt közbeszerzési eljárással összefüggően a Strabag Rt. és a RING Kkt. terhére.

A pályázati ajánlatok beadása előtt fenti vállalkozások a versenyhelyzetből következő ésszerű magatartással szemben közvetlen kapcsolatot vettek fel a Strabag Rt. által küldött fax-üzenetek formájában, melyek alkalmasak voltak a pályázaton indult versenytársak piaci magatartásának befolyásolására.

A Versenytanács álláspontja szerint a versenyt megalapozó és meghatározó üzleti érdek - jogszerű magatartás mellett - azt tételezi fel, hogy a pályázatok egyes szereplői (a versenytársak) önállóan határozzák meg piaci magatartásukat. Vagyis kizárnak minden - közvetlen vagy közvetett - olyan kapcsolatot, amely akár célja, akár hatása folytán befolyásolni kívánja, befolyásolja, vagy befolyásolhatja a versenytárs piaci viselkedését. Mindezen szempontokra figyelemmel a Versenytanács a Strabag Rt. valamint az EGUT Rt. és a RING Kkt fenti magatartását a gazdasági versenyt korlátozónak és így a versenytörvénybe ütközően jogsértőnek találta. Ezért a Versenytanács a Strabag Rt-vel szemben együttesen 137 millió (azaz Egyszázharminchét millió) forint, az EGUT Rt-vel szemben 56 millió (azaz Ötvenhat millió) forint, a RING Kkt-vel szemben pedig 52 millió (azaz Ötvenkét millió) forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

A Bartók Béla úti út- és villamosvágány tendereken és a Bocskai csomóponti tenderen indult más vállalkozások ellen folyamatba tett versenyfelügyeleti eljárást a Versenytanács - bizonyított jogsértés hiányában - megszüntette.

Budapest, 2004. március 19.

Elnöki Titkárság