A Gazdasági Versenyhivatal sajtóközleménye

Ágazati vizsgálat indításáról a villamosenergia iparban

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2004. március 31-én ágazati vizsgálatot indított a magyar villamosenergia iparban annak érdekében, hogy jobban megértse a szektorban a piacnyitás óta zajló piaci folyamatokat.
A villamosenergia törvény (2001. évi CX törvény - VET) 2003. január 1-től hatályba lépő rendelkezései révén megkezdődött a magyarországi villamosenergia piac liberalizációja. A részleges piacnyitás keretében az ún. feljogosított fogyasztóknak módjukban áll megválasztani, hogy kitől vásároljanak villamos energiát. 2003-ban az akkor feljogosított fogyasztók közül a várakozásokhoz képest kevesebben léptek át a szabad piacra. Emellett később a versenyre épülő piacról a korábban átlépők közül is többen visszatértek az ún. közüzemi rendszerbe. A szektorban a verseny egyik fő forrása lehet az import, azonban a 2003-ban lefolytatott aukciók során a szabadpiaci szereplők által megszerezhető határkeresztező kapacitásokra vonatkozó jogok mennyisége a vártnál lényegesen kevesebb lett.
Mindeme jelenségek a piacnyitásról korábban alkotott elképzelések és feltételezések, valamint a GVH számára jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem magyarázhatóak meg, így szükséges az okok feltárása a szektorban zajló folyamatok jobb megértése, az esetleges problémák azonosítása érdekében. Ez a feltétele annak, hogy a versenyhivatal a jövőben megfelelően értékelhesse a különféle piaci történéseket, illetve hogy a szabályozás javítására tehessen javaslatot. Ilyen általános tájékozódásra szolgáló eszköz az ágazati vizsgálat, amely tehát nem konkrét vállalkozások ellen, és nem azok konkrét magatartásának tisztázására irányul, hanem annál általánosabb, célja a piaci folyamatok tekintetében történő tájékozódás. Ágazati vizsgálat indítására a versenytörvény (1996. évi LVII. törvény 36/A § (1) bekezdése) hatalmazza fel a GVH elnökét.
Az ágazati vizsgálat során a versenyhivatal információkat és véleményeket kér a villamosenergia szektor különféle szereplőitől, majd elemzi és értékeli a kapott információkat. A vizsgálat méreteit jelzi, hogy a hivatal 13 erőművön és a Magyar Villamos Műveken túlmenően, a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt-t (MAVIR), 6 áramszolgáltatót, 15 kereskedőt, valamint 39 fogyasztót keresett meg kérdéseivel. Az ágazati vizsgálat első eredményei várhatóan 2004 második felében, végleges eredménye pedig 2005-re várhatóak.
Ez a GVH második ágazati vizsgálata. Az első ilyen eljárást a hivatal a mobiltelefon szektorban folytatta le. A mobil ágazati vizsgálat 2001 májusában indult, és 2002 novemberében ért véget. A vizsgálat eredményeit a hivatal jelentésben tárta a nyilvánosság elé. A jelentés elérhető a GVH honlapján.
Az villamosenergia ipar folyamatainak szakmai értékelésében a versenyhivatal, az erre rendelkezésre álló keretek között, a Magyar Energia Hivatallal is együttműködik.

Budapest, 2004.04.02.

Elnöki Titkárság