Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Nemzetközi versenyjogi szeminárium-sorozat zárórendezvénye Budapesten

Tegnap fejeződött be Budapesten a dél-kelet-európai országok versenyhatóságai számára - az Egyesült Államok vesenyhatóságai és a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által közösen - szervezett nemzetközi versenyjogi szeminárium. A szeminárium egy immár négy éve tartó, és a USAID által finanszírozott - rendezvény sorozat záró eseménye, amelyen vezető köztisztviselők vettek részt. A sorozat keretében az elmúlt négy évben közel tíz alkalommal tartottak rendezvényt hazánkban.

Az Egyesült Államok versenyhatóságai és a magyar Gazdasági Versenyhivatal együttműködése, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala, a USAID által támogatott, 1991-ben kezdődött. A program a kilencvenes években Magyarország nyugati típusú piacgazdasággá való átalakulását és a nemzetközi intézményi környezet vérkeringésébe való bekapcsolódását tűzte ki célul.
A kezdetekben az egyesült államokbeli két szövetségi versenyhatóság, a Department of Justice Antitrust Division, az USA igazságügyminisztériumának antitröszt részlege és a Federal Trade Commission, a tapasztalatait adták át a magyar versenyhivatalnak. E program a piacgazdaság sikeres kiépítésének előrehaladtával a kilencvenes évek közepén lezárult.
A munka 2001-től, dél-kelet-európai térség államai részére nemzetközi szemináriumsorozat elindításával folytatódott. A szemináriumokon az amerikai versenyjogi szakemberek hipotetikus esetek bemutatásával, eljárás- és anyagi jogi ismeretek átadásával, a joggyakorlat és vizsgálati technikák bemutatásával segítették a térség szakembereinek képzését. A versenyjog egyes területeit sorra véve adták át a több mint százéves múltra visszatekintő amerikai versenyjogi tapasztalatokat. Az előadásokon elemezték a fúziók hatásainak megítélését és a vállalatrészek leválasztásának gyakorlatát, és az erőfölényes visszaélések, a kartellügyek, fogyasztóvédelmi ügyek vizsgálati technikáit.

A szemináriumokon főleg az albán, bolgár, horvát, macedón, román, szerb és szlovén versenyhatóságok szakemberei vettek részt. Az események szervezésébe és a tapasztalatok átadásába a magyar versenyhatóság egyenrangú félként kapcsolódott be. A dél-kelet-európai hivatalok munkatársai számára a magyar tapasztalatok esetenként igen értékesnek bizonyultak.
Az idei zárórendezvény témájául a XXI. század versenyjogi kihívásait választották. Az Egyesült Államok versenyhatóságainak magas beosztású tisztségviselői tartottak előadásokat a konferencián, így a Department of Justice Antitrust Division helyettes vezetője Thomas O. Barnett és a Federal Trade Commission vezető jogásza William E. Kovacic.
Thomas O. Barnett nyitóelőadásában versenyjogi konvergenciáról beszélt. A globalizálódott gazdaságban a vállalatok versenyjog által érintett magatartásai, vagy a több országra is kiterjedő mega-fúziók esetén nagyjelentőségű, hogy a különböző országok versenyhivatalaiban hasonló, vagy nagyban eltérő megközelítést alkalmaznak egy-egy ügyben. Bár az EU és az USA versenyjoga között megfigyelhetőek különbségek, a konvergencia itt is egyértelműen érvényesül.
Willam E. Kovacic azokat kulcstényezőket ismertette, amelyektől a XI. században egy eredményes versenyhatóság működése függ. Folyamatosan szükség van az alkalmazott politika és elemzési eszköztár felülvizsgálatára, mert a globális gazdaság gyorsan változik, különösen az innovatív szektorokban. Külön is kiemelte, hogy a képesnek kell lenni prioritások kijelölésére és az ezekre történő összpontosításra. Ehhez természetesen a hatóság mozgásterét biztosító jogi háttér is szükséges.
A résztvevő dél-kelet-európai versenyhatóságok képviselői egyesült államokbeli tapasztalatok mellett megismerhették a kulturális szempontból közelebb eső magyar versenyhatóság gyakorlatát is. A GVH szakemberei a versenypártolásról, jogalkalmazási tapasztalataikról, így különösen a kartellvizsgálatok során szerzett tapasztalatokról és kihívásokról, valamint a közép-európai régió versenyhatóságainak együttműködéséről adtak tájékoztatást.

Budapest, 2004. szeptember 10.

Dr. Horváth Anita
Sajtófőnök

További információ:
Dr. Horváth Anita
Gazdasági Versenyhivatal
Sajtófőnök
cím: 1054 Budapest, V.ker Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8966
mobil: 30-970-8191
email: HORVATH.Anita@gvh.hu