A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Versenyfelügyeleti eljárás négy építőipari vállalkozás ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gazdasági versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt versenyfelügyeleti eljárást indított négy építőipari vállalkozás ellen.

A 2004. március 2-án megtartott tárgyaláson a GVH Versenytanácsa megállapította az alábbiakat.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2001-ben nyílt előminősítéses eljárást hirdetett meg Budapest VIII. Fiumei út 19/A szám alatti székháza teljes körű átalakítására, felújítására, a kapcsolódó kivitelezői, szakipari munkálatok elvégzésére, felhívását megjelentetve a Közbeszerzési Értesítőben. Ezen a Baucont Rt., továbbá a KÉSZ Kft. és az ÉPKER Kft., végül a Középületépítő Rt. is indult. A kiíró az eljárást érvénytelennek nyilvánította.

2002-ben az eljárást ismét kiírta, de most már tárgyalásos közbeszerzési eljárást hirdetett. Erre az alább említett négy vállalkozás ismét jelentkezett. A kiíró a részvételi felhívásban megadott értékelési szempontok alapján az ajánlattevőket rangsorolta; ajánlattételre a három legmagasabb pontszámot elért jelentkezőt, a Középületépítő Rt-t, a Baucont Rt-t és az ÉPKER Kft.-t kérte fel. E döntés ellen a KÉSZ Kft. jogorvoslattal élt a Közbeszerzési Döntőbizottságnál.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapította, hogy a Baucont Rt. és a ÉPKER Kft. a végső ajánlattételt megelőzően olyan megállapodást kötöttek, amely bármelyikük nyertessé válása esetére a vesztes félnek - alvállalkozási megbízás, illetve pénzbeli kárpótlás formájában - ellentételezési kötelezettséget írt elő. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa szerint ez a magatartás nem csupán felosztotta a piacot az érintett felek között, de jelentős mértékben csökkentette a gazdasági verseny egyik fontos elemét, a vesztes kockázatát. Magatartásuk megvalósította a versenyeztetéssel kapcsolat összejátszás tényállását.

A Baucont Rt. és ÉPKER Kft. megállapodásukba később bevonta a KÉSZ Kft-t is, amely ennek ellentételezéséül később visszavonta jogorvoslati kérelmét, így szintén részesévé vált a tiltott összejátszásnak. A Baucont Rt. és ÉPKER Kft. kísérletet tettek a Középületépítő Rt. bevonására is, ez azonban nem volt sikeres; a Középületépítő Rt. nem követett el versenyjogsértést.

A pályázatot végül a Baucont Rt. nyerte meg, a megvalósítási munkálatokba bevonta a KÉSZ Kft-t és az ÉPKER Kft-t is.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a versenyeztetés, ezen belül különösen a közbeszerzési eljárások során történő összejátszást, piacfeladó magatartást a gazdasági verseny tisztaságát súlyosan sértő cselekménynek minősítette, s ezért a Baucont Rt-t 227 millió forint, az ÉPKER Kft-t ugyancsak 227 millió forint, végül a KÉSZ Kft-t 136 millió forint bírság megfizetésére kötelezte az eset összes körülményeire figyelemmel.

Budapest, 2004. 03. 03.

Dr. Polgárdy Géza sk.