A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Megszüntetett eljárás a Vodafone Magyarország Rt. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) annak kivizsgálására indított versenyfelügyeleti eljárást a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Rt. ellen, hogy nevezett az általa nyújtott GPRS alapú Internet szolgáltatás esetén alkalmazott, 2003. március 15-én bevezetett adatletöltési korlátozással kapcsolatban a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított-e.

A GVH versenytanácsa a mai napon megtartott tárgyaláson az eljárást - jogsértés hiányában - megszüntette. Egyrészt a fogyasztó által megkötött szerződés feltételeiből (és a vállalkozás által nyújtott tájékoztatásból) a fogyasztó számára ki kellett derülnie annak, hogy a vállalatot megilleti az egyoldalú szerződésmódosítás joga. Másrészt a lefolytatott vizsgálat nem tárt fel olyan adatot, amely alapján azt lehetett volna megállapítani, hogy a vállalkozás az annak bevezetését (2003. III. 15.) megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazta volna az adatforgalmi korlátozást.

Budapest, 2004. 02. 10.

Dr. Polgárdy Géza sk.