A fogyasztók megtévesztésével kapcsolatos ügyek, a bankközi jutalék versenyjogi megítélése, az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása, illetve a tisztességtelen általános szerződési feltételek – íme néhány, a Versenytükör pénzügyi piacokat érintő különszáma és a kapcsolódó műhelybeszélgetés témái közül. A GVH kezdeményezésére az MNB és a Versenyhatóság szakértői közösen, a felügyeleti és versenyjogi aspektusokat is megjelenítve tekintették át a pénzügyi szektort érintő legfontosabb kérdéseket, számot adva az illetékes hatóságok által elért eredményekről és az előttük álló kihívásokról.

A pénzügyi szolgáltatási szektor hatékony, átlátható és jó működésének kialakításában különösen fontos szerepük van a szabályozó és jogalkalmazó szerveknek – hangsúlyozta Juhász Miklós, a GVH elnöke a műhelybeszélgetésen. A fogyasztói tudatosság és a pénzügyi ismeretek fejlesztése érdekében kezdeményeztük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértőivel a Versenytükör című kiadvány különszámának közös megjelentetését. A különszám célja bemutatni az utóbbi évek pénzügyi szektorral kapcsolatos hazai és európai uniós versenyjog-alkalmazási gyakorlatát, valamint a pénzügyi piacokat érintő szabályozási fejleményeket – tette hozzá.

Hazánk versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen a pénzügyi közvetítőrendszerbe vetett közbizalom megerősítése, a rendszer tisztességes működésének és stabilitásának megteremtése, fenntartása. E bizalom helyreállításának alapvető feltétele a piaci szereplők tisztességes magatartása a fogyasztókkal és versenytársakkal szemben, valamint az átlátható, etikus működés biztosítása és a piaci mutatók objektív kialakítása – hívta fel a figyelmet Matolcsy György, az MNB elnöke a különszám előszavában.

Windisch László, az MNB alelnöke a műhelybeszélgetésen hangsúlyozta: a pénzügyi közvetítőrendszerbe vetett bizalom megerősítése érdekében a jogsértésekkel szemben határozottan és szigorúan fellépő, ugyanakkor az érintett szektorok jogszerű és tisztességes működéséhez teljes támogatást biztosító felügyelet szerepében jár el az MNB. A fogyasztók érdekeit egy tisztességes, valódi versenyre épülő pénzügyi rendszer tudja biztosítani.

A Versenytükör tanulmányaiban neves elméleti és gyakorlati szakemberek adnak átfogó képet a pénzügyi piacok aktuális kérdéseiről, a fentiekben említettekkel együtt

a fogyasztói csoportokkal és a pénzügyi szolgáltatások kereskedelmi kommunikációjával kapcsolatos versenyhatósági joggyakorlatról,

  • a bankközi referenciakamatok manipulációját érintő ügyekről,

  • a bankközi jutalékok versenyjogi megítéléséről,

  • az általános szerződési feltételek (ÁSZF) egyoldalú módosításáról, illetve a tisztességtelen ÁSZF-ekről

  • az MNB Etikus életbiztosítási koncepciójának hátteréről,

  • nyugdíjcélú öngondoskodás intézményesített formáiról,

  • a járműipari értékláncról.

A tudományos folyóirat e különszámának további célja egy olyan folyamat elindítása, amelynek során mind a hatóságok szakértői, mind a piaci szereplők képviselői körében újító elképzelések születhetnek a célok megvalósítását előmozdító lehetséges megoldásokat illetően.

A kiadvány teljes egészében elérhető a GVH honlapján és az MNB weboldalán is.

Budapest, 2016. május 26.

Információ a sajtó részére:

Gazdasági Versenyhivatal

Magyar Nemzeti Bank

dr. Basa Andrea, sajtószóvivő

Binder István, felügyeleti szóvivő

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

(+36-1) 472-8902; +36-30 618-6618

(+36-1) 489-9100

basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu

felugyeletisajto@mnb.hu

http://www.gvh.hu

www.mnb.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban