Nyomtatható verzió PDF formátumban

Nem búcsúzik a bankreklámoktól a versenyhivatal

A korábbi napokban több alkalommal is tévesen jelent meg a sajtóban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hatásköri változásával kapcsolatos cikk, ezért a GVH jelen sajtóközleményben kívánja pontosítani a korábbi állításokat.

2008. szeptember 1-jén hatályba lép a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.). Az Fttv. a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv

(Unfair Commercial Practices Directive, UCP) rendelkezéseit implementálja a magyar jogrendszerbe. Az irányelv hatálya kiterjed a vállalkozásoknak a fogyasztókkal szemben közzétett bármely kereskedelmi gyakorlatára. A magyar jogalkotó az átültetés során hármas hatásköri rendszert határozott meg az Fttv. rendelkezéseinek végrehajtására: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt általános hatáskörrel a fogyasztóvédelmi hatóság (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, NFH) jár el a GVH és a PSZÁF részvételével az alábbiak szerint:

  • Az NFH jár el a versenyt nem érintő, nem a PSZÁF által felügyelt ügyekben.

  • A PSZÁF jár el a versenyt nem érintő, egyébként is általa felügyelt ügyekben (azaz a pénzügyi szervezetek vonatkozásában).

  • A GVH jár el a versenyt érintő valamennyi ügyben (ideértve a banki reklámokat is), kivéve, ha a jogsértés csak címkén, használati és kezelési útmutatóban, illetve egyes speciális, külön jogszabályban előírt tájékoztatási követelmények megsértésével valósul meg.

A fentiek alapján tehát a GVH hatásköre megmarad a versenyt érintő reklámügyekben. A GVH várakozásai szerint tevékenységének jellege sem a pénzügyi, sem más szektorban nem fog változni az Fttv. hatálybalépésével.

A jogszabály alkalmazásában érintett három hatóság jelenleg az Fttv. végrehajtását megkönnyítő Együttműködési Megállapodás kimunkálásán dolgozik.

Budapest, 2008. július 16.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu