Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal Sajtóközleménye

Jogsértően tulajdonított magának piacvezető pozíciót a TeleFound Szolgáltató Kft.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2006. január 31-én tartott tárgyalásán megállapította, hogy a TeleFound Szolgáltató Kft. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, amikor a Sahara kártyájához kapcsolódó tájékoztatás során azt állította, hogy "best for calling Africa", valamint a Jazz kártyájához kapcsolódó tájékoztatás során azt állította, hogy a "hosszú beszélgetésekhez a legjobb", illetve valamennyi kártyáján és a kártyákhoz kapcsolódó tájékoztató anyagokon "ingyenes behívószám"-ra, illetve "zöldszám"-ra tett utalást.

A versenytörvény szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A vállalkozás által használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A TeleFound poszterein és egyéb tájékoztató anyagain szereplő, piacvezető pozícióra tett kijelentések a Versenytanács megítélése szerint a fogyasztók megtévesztésére alkalmas volt. Az eljárás alá vont nem tudta bizonyítani piacvezető pozíciójára vonatkozó állításának valóságtartalmát. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa határozatában kiemelte, hogy ezen a gyorsan változó piacon a piacvezető pozíció bizonyítása egyébként is nehézségekbe ütközhet.

Az eljárás alá vont azzal is megtévesztette a fogyasztókat, hogy tájékoztató anyagain ingyenesen hívható telefonszámokra tett utalást, noha ezen számok hívásának költsége a fogyasztót terheli.

A jogsértés megállapításán túl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a vállalkozás önkéntes jogkövető magatartására, valamint a Gazdasági Versenyhivatallal való együttműködésére is tekintettel - nem szabott ki bírságot.

Budapest, 2006. február 6.

Gazdasági Versenyhivatal
Főtitkárság Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker., Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest 5., Pf. 1036
tel.: (+36-1) 472-8985
fax: (+36-1) 472-8998
email: Barath.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu