Nyomtatható verzió PDF formátumban

Jogellenesen tulajdonított gyógyhatást termékeinek az Ökonet-Európa Kft.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2006. február 21-én megtartott tárgyalásán megállapította, hogy az Ökonet-Európa Kft. a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított azzal, hogy tizenhárom, általa forgalmazott terméknek gyógyhatást tulajdonított, holott azok nem rendelkeztek az ehhez szükséges szakhatósági engedélyekkel. A jogsértő magatartásáért a GVH Versenytanácsa az Ökonet-Európa Kft.-t eltiltotta a további jogsértéstől, kötelezte arra, hogy az általa megbízott kereskedelmi ügynökök körében közzétegye a GVH Versenytanácsa határozatának jogsértést megállapító részét, ezenkívül 20 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

A versenytörvény szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. A vállalkozás által használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

A versenyfelügyeleti eljárás tárgya annak eldöntése volt, hogy az Ökonet tartozik-e versenyjogi felelősséggel azért, mert reklámjaiban annak ellenére tulajdonított több termékének gyógyhatást, hogy azok nem rendelkeztek a szükséges szakhatósági engedélyekkel. A versenytörvény által tilalmazott fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának minősül-e tehát az Ökonet reklámozási gyakorlata, azaz a fogyasztók a közzétett állításokat egyenként és összességében értelmezhették-e oly módon - függetlenül az Ökonet, mint reklámozó szempontjaitól, magyarázatától és szándékától -, hogy a termékek gyógyhatásúak.

A GVH Versenytanácsa az egészséggel kapcsolatos tájékoztatási ügyekben folytatott - bírósági ítéletek által is megerősített - gyakorlata, hogy a fogyasztók által értelmezhető tájékoztatástartalmat összeveti a szakhatóságok által kiadott engedélytartalommal, miután az nem a GVH, hanem az erre felhatalmazott szervek (OGYI, OÉTI) hatáskörébe tartozik, melyek hatósági eljárás keretében vizsgálják meg egy-egy termék összetevőit, alkalmazását, minősítését stb. Az engedélytől, az engedélyezett címkefelirattól történő piaci tájékoztatásbeli eltéréseket - kivételesen az engedélyezési kérdésektől független piaci tájékoztatásokat is - a GVH a fogyasztói megtévesztésre alkalmasság szempontjából értékeli és szükség szerint alkalmazza a versenytörvényben foglalt jogkövetkezményeket. A GVH Versenytanácsa határozatában rámutatott, hogy az Ökonet-Európa Kft. által közzétett piaci közlések egészében és részleteiben is azt a hamis látszatot keltik, mintha a termékeinek többsége gyógyhatású lenne.

A GVH Versenytanácsa a fentiek alapján megállapította, hogy az Ökonet tizenhárom termékének reklámozásával kapcsolatban a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított. A GVH Versenytanácsa az Ökonet-Európa Kft.-t eltiltotta a további jogsértő magatartás folytatásától, kötelezte arra, hogy az általa megbízott kereskedelmi ügynökök körében közzétegye a GVH Versenytanácsa határozatának jogsértést megállapító részét, s ezenkívül 20 millió Ft versenyfelügyeleti bírságot szabott ki.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-160/2005.

Budapest, 2006. február 22.

Gazdasági Versenyhivatal
Főtitkárság Kommunikációs Csoport

További információ:
Baráth Erika
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8985
email: Barath.Erika@gvh.hu
http://www.gvh.hu