Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Az országgyűlés egyhangúlag elfogadta a GVH 2003. évi beszámolóját

Az Országgyűlés 2004. június 21-én tartott ülésnapján a jelenlevő képviselők egyhangú szavazatával elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal 2003. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolóját.

Az Országgyűlés a beszámoló elfogadásával egyben felkérte a Kormányt, hogy

  • -

    folytassa a szabályozási reformot,

  • -

    dolgozza ki a szükséges törvénymódosításokat ahhoz, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatások piacán is az elektronikus hírközlésről szóló törvényben előírt és az uniós előírásoknak is megfelelő piacszabályozási elvek érvényesüljenek,

  • -

    a korábbinál nagyobb figyelmet fordítson a fogyasztóvédelmi szempontok szabályozásban való érvényesítésére.

Budapest, 2004. június 22.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök