Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A GVH bírság kiszabása nélkül marasztalta el az Erste Bankot

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa megállapította, az Erste Bank Hungary Rt. a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás tanúsításával megsértette a versenytörvényt, amikor 2004. január 5. és 15. között a valóságnak meg nem felelő információkat közölt internetes honlapján az "Erste Elektronikus Számlacsomag" elnevezésű termékével kapcsolatban.

A Versenytanács bírságot nem szabott ki a bankkal szemben, figyelemmel arra, hogy a vizsgálat által feltárt adatok (így különösen a jogsértő magatartás tanúsításának időtartama, az ezen időtartam alatt a fogyasztókkal kötött szerződések száma) alapján megállapítható volt, a jogsértő magatartás a bírság kiszabását nem indokoló mértékű, csekély hatást gyakorolt a versenyre. A Versenytanács arra is tekintettel volt, hogy a bank haladéktalanul meghozta a tájékoztatás módosítását célzó intézkedéseit, miután tudomást szerzett a téves tájékoztatásról

Budapest, 2004. június 17.

Dr. Horváth Anita
sajtófőnök