Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A kartellek feltárását segítő engedékenységi politika átmeneti könnyítéséről

A jogalkalmazás során szerzett tapasztalatok birtokában a GVH szükségesnek látja a 3/2003. számú közleményében meghirdetett engedékenységi politika feltételeinek átmeneti enyhítését annak érdekében, hogy a kartellekkel terhelt piacok szereplői nagyobb számban hagyjanak fel jogsértő magatartásukkal. Ennek érdekében adta ki a GVH az 1/2004. számú közleményét, mely az időleges könnyítés szabályait tartalmazza. Az enyhített feltételek csak a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozását megelőzően, azaz 2004. május 1. előtt kötött megállapodásokra vonatkoznak és a nagyobb kedvezményeket adó engedékenységi kérelmek 2004. október 1-ig nyújthatók be a hivatalhoz.

Az engedékenységi politika alkalmazásának célja, hogy a kartellben részt vevő vagy arról tudomást szerző, a kartellek feltárását aktívan és tevékenyen elősegítő vállalkozások mentesüljenek az egyébként kiszabásra kerülő bírság teljes egésze vagy annak egy része alól. Az engedékenységi politika a kartellek elleni fellépések egyik legfontosabb eszközévé válhat, azonban csak akkor hatásos, ha a kartellben részt vevő vállalkozásoknak van vesztenivalójuk és a lelepleződés reális fenyegetést jelent számukra. Az engedékenységi politika természetéből adódik, hogy a folyamatban lévő ügyek esetén is sor kerülhet a bírság összegének elengedésére vagy csökkentésére.

Az utóbbi időszak határozatai is bizonyítják, hogy a GVH kész a kartellek káros hatásait tükröző, nagy mértékű bírságokat kiszabni, melyek elrettentő példaként szolgálnak az egyik legsúlyosabb versenytörvényt sértő magatartás szankcionálására. Ezen kívül az is megállapítható, hogy az utóbbi időben több vállalkozás élt ezzel a lehetőséggel és adta át a hivatalnak a kartellezés dokumentumait.

Mindezek alapján a GVH-nak jelen, átmeneti módosítással egyrészt az a célja, hogy felhívja a vállalkozásokat arra, hogy vizsgálják felül piaci magatartásukat, illetve a múltban elkövetett törvénysértő megállapodásaikat, összehangolt magatartásaikat a versenyhivatal előtt tárják fel és ily módon "tiszta lappal" kezdjék meg, illetve folytassák az EU közös piacán gazdasági tevékenységüket. Másrészt ezzel a GVH azt is el kívánja érni, hogy a gazdaság minden érintett szegmense megtisztuljon a versenytörvényt sértő megállapodásoktól.

A GVH engedékenységi politikáról szóló 3/2003. számú közleménye és annak átmeneti módosítása együttesen határozzák meg az eljárási szabályokat, valamint azokat a feltételeket, melyek teljesülése esetén a kartellben részt vevő, a kartell feltárását tevékenyen elősegítő vállalkozások mentesülhetnek a bírság kiszabása alól. Alkalmazására a két vagy több versenytárs vállalkozás közötti olyan titkos kartell megállapodások esetében kerülhet sor, amely megállapodások vagy összehangolt magatartások közvetlenül vagy közvetve az árak rögzítésére, a piac felosztására - beleértve a versenytárgyalási összejátszást is -, vagy termelési, eladási kvóták meghatározására irányulnak.
A közlemények szövege teljes egészében megtalálható a hivatal honlapján, a www.gvh.hu. címen.

Budapest, 2004. június 9.

Dr. Horváth Anita
sajtófőnök