A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A GVH döntése a Primagáz erőfölénnyel való visszaéléséről az általános szerződési feltételekben

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Prímagáz Rt. ellen indított versenyfelügyeleti eljárásban megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított meg az általános szerződési feltételében - az egyoldalú, azonnali hatályú díjmódosításra - előírt szerződési kikötés alkalmazásával.

A Versenytanács által kifogásolt vezetékes PB-gázszolgáltatási szerződés értelmében a Prímagáz Rt. a gázszolgáltatás díját a fogyasztó egyidejű értesítése mellett azonnali hatállyal bármikor megváltoztathatta. A szerződés rögzítette továbbá, hogy a szolgáltatást részben vagy egészben megtagadhatja, ha a fogyasztó a gázdíj befizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

A Versenytanács határozat indokolásában rámutatott, hogy indokolatlan előnynek minősül az általános szerződési feltételekben kikötött egyoldalú, a fogyasztó által nem ellenőrizhető díjváltoztatási jog akkor, ha a vállalkozás a szerződési feltételek alapján jogosult az emelt díjat nem fizető fogyasztót a szolgáltatásból kizárni.

A Prímagáz Rt. 2003. október 1. napjától vezette be az un. közüzemi alapdíjat, míg az erről szóló értesítést az érintett fogyasztók csak az ezt követő napokban ismerhették meg. Ezáltal az általános szerződési feltételeknek a díjmódosításra vonatkozó azonnali, az értesítéssel egyező hatályú szabálya sem teljesült, mivel a díjemelés bevezetése az értesítést megelőzte.

A Versenytanács rámutatott, hogy az erőfölényben lévő vállalkozás e magatartásának megítélését súlyosbította azon körülmény, hogy a Prímagáz Rt. az általa érvényesíteni kívánt díjmódosítást oly módon közölte a fogyasztókkal, hogy annak indokaként téves jogszabályi hivatkozásokat, nem valós magyarázatokat jelölt meg.

Mindezekre tekintettel a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozást az általános szerződési feltételek jogsértő rendelkezésének további alkalmazásától a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül eltiltotta.

Budapest, 2004. 06.03.

dr. Horváth Anita
Sajtófőnök