A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

A GVH javaslatai a gyógyszerpiac újraszabályozására

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a mai napon javaslatokat juttatott el az illetékes parlamenti bizottságok, valamint a minisztériumok számára a gyógyszerpiacot érintő, napirenden lévő törvénymódosítások kiegészítésére, korrekciójára.

A kiegészítő módosítási javaslatok érintik

 • -

  a gyógyszer árellenőrzés bevezetésének, valamint a nagy- és kiskereskedelem árszabályozásának megoldását,

 • -

  a támogatásban részesülő gyógyszerek és az egyéb egészségügyi termékek eladás-ösztönzésére vonatkozó korlátozások törvényi szintű rendezését, valamint

 • -

  a gyógyszertárak alapítási korlátjainak oldását, és korlátozott versenyük lehetővé tételét.

Annak tudatában, hogy a gyógyszerek piacán szabadalommal védett termékek jelentős piaci súlya, a támogatások áreltérítő hatása, a szokatlanul magas információs aszimmetria, valamint az orvosok és gyógyszerészek kereslet befolyásolásában betöltött szerepe miatt a fennálló verseny nem kielégítő vagy hiányzik, a GVH szükségesnek tartja az állam olyan szabályozási beavatkozásait, melyek eredményeként megfizethető árú gyógyszerekkel, megfelelő helyen, megfelelő ellátás biztosítható.

A fentiekből következően a GVH álláspontja a következőkben foglalható össze:

 • -

  A gyógyszerpiacon, ezen belül különösen a támogatott gyógyszerek körében nem nélkülözhető az ár- és támogatáskontroll megoldása. Ennek szabályait azonban nem az ártörvény általános elvei alapján kell kialakítani, hanem a társadalombiztosítási joganyag keretei között, a piaci sajátosságokat figyelembe vevő módon.

 • -

  A támogatott termékek piacain az árversenynek kell prioritást adni, még pedig oly módon, hogy ennek a társadalombiztosító, ezen keresztül pedig a lakosság legyen a nyertese. Ezért megtiltható minden olyan eladás-ösztönzési módszer, vagy eszköz használata, amely közvetlenül vagy közvetetten a gyógyszert felíró orvosokat, vagy az azt kiadó gyógyszerészeket teszi érdekeltté adott gyógyszer forgalmának növelésében, vagy szinten tartásában.

 • -

  A támogatott termékek körében ugyancsak megtiltható minden olyan, a laikus fogyasztókat közvetlenül vagy közvetetten megcélzó eladás-ösztönzési módszer alkalmazása, amely ezáltal fokozza a támogatások kiáramlását.

 • -

  A gyógyszer nagy- és kiskereskedelem területén meg kell szüntetni az ártörvényi rendelkezések folyamatos megsértését, amely a kötött térítési díjak alkalmazásából fakad. A kereskedelemben a minimális árrések szabályozásával szükséges garanciát teremteni az ellátási kötelezettség teljesíthetősége érdekében, amit ki kell egészíteni a távoli, kisforgalmú gyógyszertárak fennmaradását garantáló külön támogatási rendszerrel.

 • -

  A gyógyszertári piacon a betegek érdekében oldani kell a patikaalapítás szabályait, hogy ösztönzés teremtődjön a szolgáltatások színvonalának javítására (időbeli rendelkezésre állás, házhoz szállítás), valamint a nem támogatott gyógyszereknél lehetőséget kell teremteni a korlátozott árversenyre. Ez utóbbi is a betegek érdekét szolgálja, mert a nem vényköteles gyógyszerek körében lehetővé teszi a hatékonyabb működésből fakadó árcsökkentést.

Budapest, 2004. 03.26.

Elnöki Titkárság