A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

Az OEP kormánydöntést hajtott végre

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete versenyfelügyeleti eljárást kezdeményező bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalba az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ellen. A panasz az OEP-nek a Kormány által kezdeményezett gyógyszer árbefagyasztás előkészítésében betöltött szerepét kifogásolta. A bejelentő a versenytörvény alapján erőfölénnyel való visszaélést, valamint összehangolt magatartás létrejöttében való szervező szerepet vélelmezett.

A bejelentésben foglaltak, valamint a csatolt iratok alapján megállapítható volt, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint a Kormány irányítása alatt álló közigazgatási szerv vett részt a Kormány által kezdeményezett intézkedések végrehajtásában. Az OEP e tevékenysége nem minősíthető diszkrecionális jogkörben, vevői funkcióban folytatott piaci magatartásnak, hanem közigazgatási feladatkörében eljárva, a Kormány irányításával, végrehajtási jellegű feladatokat látott el.

A bejelentésben foglalt tények értékelése, valamint a jogszabályi háttér vizsgálata alapján a GVH úgy döntött, hogy nem indít versenyfelügyeleti eljárást, mert a versenytörvény hatálya nem terjed ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kifogásolt magatartására.

Budapest, 2004. 03.26.

Elnöki Titkárság