2014. április 17-én az EU parlament elfogadta a versenyjogi alapú kártérítési perekkel kapcsolatos irányelv tervezetét, amely szabályozás az EU Tanácsának a jóváhagyása után az EU Hivatalos Lapjában való publikálással fog hatályba lépni.

Az elfogadott új törvényjavaslat segítséget nyújt azon állampolgárok számára, akiket kartell- illetve erőfölénnyel való visszaéléses ügyek kapcsán magánjogi jogsérelem ért és az abból eredő igényüket érvényesíteni szeretnék. Az irányelv a Bizottság 2013 júniusában kiadott javaslatán alapszik, amelynek fő célja az volt, hogy egységesítse az egyes tagállamok szabályrendszereit és megkönnyítse az érintettek útját, hogy minél hamarabb kompenzációhoz jussanak az elszenvedett károkért.

Az irányelv számos olyan – a felperes számára kedvező – elemet tartalmaz, amelyek következtében valószínűleg emelkedni fog a keresetek száma. Leegyszerűsíti a perindítást, hogy az ügyben közvetett fogyasztónak minősülő vásárlók is adhatnak be keresetet egyenesen a kartellező cégek ellen; továbbá a kartellező vállalkozások – az engedékenységi kérelmező kivételével – egyetemlegesen felelnek a kartell által okozott károkért. A nemzeti bíróságok kötelezhetik a vállalkozásokat, hogy fedjék fel azon bizonyítékaikat, amelyek szükségesek kártérítési keresetük során. A bizonyítékok szolgáltatása során természetesen a vállalkozások érdeke is biztosítva van azáltal, hogy a bíróságok teljes mértékben figyelembe veszik a bizalmas információk védelme és az arányosság követelményeit. Az irányelv szerint a nemzeti bíróságoknak a jogsértést megállapító határozata automatikusan bizonyítékként szolgál azon ország nemzeti bírósága előtt, ahol a jogsértés megtörtént. A károsultaknak legalább egy év áll a rendelkezésére, hogy a versenyhivatal végső döntése után kártérítési keresetet indítsanak.

Az irányelv alapján a tagállamoknak a Hivatalos Lapban való kihirdetés után 2 évük van rá, hogy implementálják jogrendszerükbe az új rendelkezéseket. A nemzeti jogalkatok szabadon alakíthatják ki a helyi sajátosságoknak megfelelően az antitröszt jogsértésekből származó kártérítésekre vonatkozó rendelkezéseket azzal a kitétellel, hogy az nem állhat ellentétben az EU-s szabályozással.

Budapest, 2014. május 5.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.h

Nyomtatható változat PDF formátumban