Az Európai Bizottság2014. július 9-én közzétett egy tájékoztatót, amelyben megjelölte azokat a területeket, amelyeken növelni kell a nemzeti versenyhatóságok hatékonyságát az EU versenyszabályok alkalmazása terén. 2004 óta a Bizottságnak és a nemzeti versenyhatóságoknak is jogában áll teljes körűen alkalmazni az EU antitröszt szabályait. A Bizottság célja, hogy a 10 év tapasztalatai alapján tovább erősítse a nemzeti versenyhatóságok pozícióját és eszközrendszerét. A tájékoztató prioritást élvező területeket jelöl meg, amelyeken további fejlődés szükséges. A Bizottság a későbbiekben értékelni fogja, hogy milyen versenypolitikai kezdeményezéseket kell tenni annak érdekében, hogy elérjék ezeket a célokat.

„Az EU versenyszabályait most már olyan mértékben alkalmazzák, amit a Bizottság egymaga sosem érhetett volna el. Ez jelentős hozzájárulás ahhoz, hogy a vállalkozások egyenlő feltételek között működhessenek a közös piacon. Most itt az ideje az elmúlt tíz év vívmányaira építkezni, és biztosítani, hogy a nemzeti versenyhatóságok valóban függetlenek, és hogy mindegyikük a hatékony jogalkalmazás teljes eszközrendszerével rendelkezik” – mondta a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke, Joaquín Almunia.

Az 1/2003-as rendelet 2004-es hatályba lépése átalakította a versenyjog alkalmazásának viszonyait, és kulcsszerepet adott a nemzeti versenyhatóságoknak és bíróságoknak az EU versenykorlátozó üzleti gyakorlatokra és az erőfölényes piaci pozícióval való visszaélésre vonatkozó szabályai alkalmazásában (amelyekről az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 101. és 102. cikkelyei rendelkeznek). 2004 óta a Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok közel 800 döntést hoztak, különböző típusú jogsértésekkel kapcsolatos ügyek széles skáláját és a gazdaság kulcsfontosságú területeit vizsgálva.

Az Európai Versenyhatóságok Hálózatában a Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok közötti szoros együttműködés megerősítette az EU versenyszabályok az összes jogalkalmazó általi következetes alkalmazását.

Az elmúlt tíz év eredményei segítettek abban is, hogy a fogyasztók versenyképesebb árakon választhassanak jobb minőségű termékek és szolgáltatások szélesebb köréből. A verseny kulcsszerepet játszik az európai vállalatok termelékenységét és hatékonyságát növelő környezet feltételeinek megteremtésében, ami döntő tényező abban, hogy az EU gazdasága versenyképesebb legyen és a fenntartható fejlődés felé haladjon.

A július 9-én elfogadott „Az antitröszt joggyakorlat tíz éve – eredmények és jövőbeli kilátások” című tájékoztató számos olyan területet jelöl meg, amelyeken további fejlődésre van szükség:

  • garantálni a nemzeti versenyhatóságok feladataik végrehajtásához szükséges függetlenségét, és biztosítani, hogy elegendő erőforrás álljon rendelkezésükre
  • biztosítani, hogy a nemzeti versenyhatóságok hatékony felderítő és döntéshozó eszközök teljes körével rendelkezzenek
  • biztosítani, hogy az összes tagállamban jól kiépített engedékenységi programok és megfelelő eszközök működjenek arra, hogy elrettentő erejű és arányos bírságokat szabjanak ki; valamint elkerülni a társasági engedékenységért folyamodók elriasztását.

A közlemény és a bizottsági munkadokumentum elérhetőek (angol nyelven) a http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulations.html címen.

Budapest, 2014. július 14.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.h

Nyomtatható verzió PDF formátumban