Nyomtatható verzió PDF formátumban

Az Európai Bizottság irányelv elfogadását kezdeményezte a versenyjogsértéséből fakadó károk magánjogi jogérvényesítésnek elősegítése érdekében

2103. június 11-én az Európai Bizottság irányelv elfogadását kezdeményezte, amely a versenyjogi jogszabályok megsértéséből fakadó károk magánjogi jogérvényesítésének lehetőségét segíti majd elő, és az azzal kapcsolatos tagállami jogrendszerek harmonizációját valósítja meg elfogadása esetén. Mindemellett a Bizottság a tagállamok számára nem kötelező erejű ajánlásokat is közzé tett csoportos keresetindítási (kollektív jogorvoslat) mechanizmusok kialakítására vonatkozóan, amelynek célja az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférés biztosítása.

Az Európai Bizottság által javasolt irányelv a nemzeti jogrendszerekben a versenyjog megsértése esetén a kártérítési igényérvényesítés egyes szabályait kívánja szabályozni. A javaslat a versenyjogi jogérvényesítés további hatékonyságát kívánja szolgálni a hatósági és a magánfelek által elérhető eszközök helyes egyensúlyának kialakításával, biztosítandó, hogy a versenyjogi jogsértés kárvallottjai teljes kártérítést kaphassanak. A javasolt irányelv előírást tartalmaz a bizonyítékokhoz való hozzáférés szabályaira vonatkozóan, tekintetbe véve az engedékenységi politika és a vitarendezési eljárás hatékony működésének szempontjait is. Az irányelvtervezet előírja, hogy a kártérítési eljárásokban a nemzeti versenyhatóságok marasztaló határozatai kötik a nemzeti bíróságokat, valamint meghatározza a kártérítési keresetekre vonatkozó elévülési idő minimumát is. Az irányelv szabályozza továbbá a károkozással kapcsolatban az egyéni és egyetemleges felelősség, illetve immunitást élvezők kérdéskörét, valamint az áthárított költségekkel való védekezés lehetőségét is. Az irányelv előírásokat tartalmaz a kármeghatározással, valamint a konszenzusos vitarendezéssel kapcsolatban is.

A Bizottság az irányelvtervezet mellett ajánlásokat fogalmazott meg a tagállamok csoportos keresetindítási rendszereire vonatkozóan, hogy a magánfelek és a vállalkozások hatékonyan fel tudjanak lépni olyan esetekben, amikor az uniós jog által biztosított jogaik széles körben sérülnek (beleértve a versenyjogi jogsértéseket is). Az ajánlás felkéri a tagállamokat, hogy legkésőbb két éven belül hozzák meg a szükséges lépéseket, amely időszakot követően a Bizottság az elért eredmények fényében mérlegeli a további lépéseket.

Az irányelvtervezet angol nyelvű változata elérhető: ITT

Budapest, 2013. június 14.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu