Nyomtatható verzió PDF formátumban

ECN jelentés a vizsgálati és döntéshozatali jogokról

Az Európai Versenyhálózat (European Competition Network - ECN) felmérte a tagállami vizsgálati és döntéshozatali jogok hasonlóságait és különbségeit és a munka eredményeit jelentésekben tette közzé.

Az Európai Versenyhálózat (European Competition Network - ECN) felmérte a tagállami vizsgálati és döntéshozatali jogok hasonlóságait és különbségeit és a munka eredményeit jelentésekben tette közzé.

Az Európai Versenyhálózat (European Competition Network - ECN) október 31-én közzétette a Vizsgálati jogokról, valamint a Döntéshozatali jogokról szóló jelentések nyilvános változatait.

Az uniós versenyszabályok (EUMSZ 101. és 102. cikk) végrehajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet az anyagi jog tekintetében gyakorlatilag teljes EU-szintű harmonizációt teremtett meg, amikor előírta, hogy 2004. május 1-től az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságával azonos módon minden tagállami versenyhatóságnak az EU versenyjogi szabályait kell alkalmaznia, amikor egy adott jogsértés esetében feltételezhető a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége. Az 1/2003/EK tanácsi rendelet azonban nem érintette az EUMSZ 101. és 102. cikke alapján indított ügyekben alkalmazott eljárási jogot, bírságolási politikát és engedékenységi szabályokat - ezeket továbbra is tagállami jogok tartalmazzák.

Az 1/2003/EK tanácsi rendelet működését felülvizsgáló ötéves jelentés 2009 májusában megállapította, hogy még mindig jelentős eltérések tapasztalhatóak a vonatkozó nemzeti jogszabályok között. E megállapítások alapján az ECN Együttműködési Munkacsoportja a tagállamok versenyhivatalai által szolgáltatott információk alapján készített két jelentést a vizsgálati és a döntéshozatali jogokról. A jelentések célja az volt, hogy átfogó képet lehessen alkotni a releváns nemzeti versenyjogi szabályokról. A 28 versenyjogi szabályrend 2012. október 31-i állapotát összefoglaló jelentések megfelelő alapot képeznek ahhoz, hogy az ECN megfontolja a további jogközelítési lehetőségeket.

A két jelentés elérhető az ECN honlapján.

http://ec.europa.eu/competition/ecn/investigative_powers_report_en.pdf

http://ec.europa.eu/competition/ecn/investigative_powers_report_en.pdf

Budapest, 2012. december 6.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu