Nyomtatható verzió PDF formátumban

Új uniós versenyszabályok a gépjárműpiac szereplőire vonatkozóan

Az Európai Bizottság 2010. május 27-én közzétette a gépjármű ágazatot érintő új csoportmentességi rendeletét és a hozzátartozó iránymutatást. Az új szabályok a verseny fokozását célozzák a gépjárműjavítás és karbantartás piacán azáltal, hogy elősegítik a javításokhoz szükséges technikai információkhoz való hozzájutást és megkönnyítik az alternatív pótalkatrészek felhasználását. Emellett lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy az fellépjen a gépjárműgyártók garanciával (jótállással) kapcsolatos visszaélései ellen, mivel gyakran előfordul, hogy a gyártók csak a hivatalos szervizekben való javíttatást fogadják el. A túlzott mértékben korlátozó szabályok megszüntetésével az új autók forgalmazásával kapcsolatos költségek csökkenése is várható.

Az új szabályok értelmében bevezetésre kerül a 30%-os piaci részesedési küszöb, amely felett a gépjárműgyártók és hivatalos márkaszervizek, illetve alkatrészellátók megállapodásai nem esnek a csoportmentesség alá, vagyis nem mentesülnek automatikusan a versenyszabályok hatálya alól (az előzmények tekintetében lásd a GVH sajtóközleményét: itt ). Ez azért lényeges, mert az eladás utáni szolgáltatások piacán (javítás, karbantartás stb.) a hivatalos szervizek és az alkatrészellátók piaci részesedése jellemzően jóval 30% felett van. Az új szabályoknak köszönhetően a Bizottság eljárhat olyan esetekben, amikor a független szervizektől megtagadják a szükséges technikai információk átadását. Így a márkaszervizek és a független szervizek közötti verseny erősödni fog.

A Bizottság gépjárműágazatra vonatkozó egyik versenypolitikai célkitűzése, hogy megvédje a pótalkatrészgyártók hozzáférését a gépjárműértékesítés utópiacához, biztosítva ezzel a versengő pótalkatrészmárkák folyamatos elérhetőségét mind a független és a szerződéses javítóműhelyek, mind pedig az alkatrész-nagykereskedők számára. Az ilyen alkatrészekhez való hozzáférés figyelemreméltó előnyökkel jár a fogyasztók számára, különös tekintettel arra, hogy gyakran nagy különbség van a gyártó által értékesített vagy viszonteladott és az alternatív alkatrészek ára között. A gépjármű gyártójának védjegyét viselő alkatrészek alternatívái az eredetiberendezés-szállítók által gyártott és forgalmazott eredeti alkatrészek, míg más, az eredeti alkatrésszel azonos minőségű alkatrészeket pedig -azonos minőségű- alkatrészeket gyártók állítják elő.

Mivel az alkatrészek a javítási költségek jelentős részét képezik, az új szabályok erősítik a szervizek hozzáférési lehetőségét az alternatív pótalkatrészekhez. Az autógyártók a jövőben nem tehetik az autóikhoz kapcsolódó garanciát függővé attól, hogy a garanciaidő alatt végzett, nem garanciális körbe tartozó például olajcserét és egyéb karbantartási és javítási munkákat hivatalos márkaszervizek végezték-e. Ez nem érinti a gépjárműgyártók azon jogát, hogy a garanciális körben elvégzendő - és így a gyártó által térített - javítások elvégzésére hivatalos márkaszervizek igénybevételét követeljék meg. Mindezen szabályok jelentősége abban rejlik a fogyasztók számára, hogy a gépjárműtartás (vásárlás, használat és fenntartás) költségeinek a becslések szerint mintegy 40%-át a karbantartási és javítási munkák teszik ki.

Az új autókkal kapcsolatban lefolytatott bizottsági elemzés szerint az autóértékesítés piacán éles a verseny, ugyanakkor a fennálló szabályok túlzottan bonyolultak és korlátozók. Ennek következményeképpen növekednek a forgalmazási költségek, amelyek átlagosan akár az új autók árának 30%-áig terjedhetnek. Éppen ezért a Bizottság egyszerűsíti a szabályokat, és - az átmenethez szükséges 3 éves időszak biztosításával - a gépjárműkereskedelemre is a többi iparágra érvényes általános szabályok lesznek érvényesek. A jelenlegi kereskedési modell a jövőben is mentesülni fog a legtöbb esetben, egyes nem hatékony vagy kontraproduktív szektorspecifikus rendelkezések nem lesznek alkalmazandók a jövőben. Az új rendszer több rugalmasságot biztosít a több márkát forgalmazó és a kizárólag egy márkát forgalmazó kereskedőkből álló vegyes értékesítési hálózat szervezését illetően. Az új rendelet ezért az új gépjárművek forgalmazását illetően egy átmeneti időszakban - 2013. május 31-ig - hatályban tartja a vonatkozó korábbi (1400/2002/EK) csoportmentességi rendeletet, 2013. június 1-től viszont - a közelmúltban szintén felülvizsgált - vertikális megállapodásokra vonatkozó általános csoportmentességi rendelet (330/2010/EU) lesz alkalmazandó az új gépjárművek forgalmazására is, a többi iparághoz hasonlóan. (A vertikális megállapodásokra vonatkozó csoportmentességet illetően lásd a GVH korábbi sajtóközleményét: itt ).

Az új rendelkezések tehát különbséget tesznek egyrészről az új gépjárművek vásárlására, értékesítésére és viszonteladására, másrészről a gépjármű utópiacra (gépjármű pótalkatrészek vásárlása, értékesítése és viszonteladása, illetve gépjárművekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások) vonatkozó vertikális megállapodások között. Az utóbbiak vonatkozásában az új szabályozás 2010. június 1-én lép hatályba. Az új csoportmentességi rendelet 2023. május 31-ig hatályos.

Az új rendelet és a hozzá kapcsolódó kiegészítő iránymutatás szövege (magyar nyelven), illetve a bizottsági sajtóközlemény és a kapcsolódó információs anyag az alábbi címeken érhető el:

Budapest, 2010. június 1.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu